Month: september 2013

“WRR houdt op waar het interessant wordt”

Het recente advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid biedt weinig concrete, nieuwe aanknopingspunten om te komen tot een betekenisvolle visie op toezicht. Dit betogen Martin de Bree en Aute Kasdorp. De auteurs, verbonden aan de Erasmus Universiteit, voelen weinig voor een nieuwe kaderstellende visie op toezicht. Lees hier […]

“WRR-advies over toezicht te algemeen”

De voorstellen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijven steken in algemeenheden. Dit is de stelling van Aute Kasdorp en Martin de Bree in het Financieele Dagblad van dinsdag 17 september. De schrijvers steunen het pleidooi van de WRR voor meer wetenschappelijke studie naar toezicht en de toepassing daarvan. […]

Hoort “vertrouwensbenadering” in visie op toezicht?

Het kabinet wil de “vertrouwensbenadering” in het toezicht. Dit staat in de Verzamelbrief Regeldruk. Hiermee ligt de vraag ook op de ToezichtTafel: hoort de vertrouwensbenadering in een nieuwe visie op toezicht? Het kabinet omarmt de vertrouwensbenadering: “De vertrouwensbenadering is een manier van denken die verder verinnerlijkt moet worden bij overheid […]

Het V-woord in het toezicht

Ook in de wereld van toezicht is het V-woord gevallen. “Goed toezicht vergt een consistente en samenhangende beleidsvisie”, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het rapport “Toezien op publieke belangen“. Al bij de presentatie is deze oproep de WRR op vraagtekens komen te staan. Een visie, moet dat […]

WRR: “Toezicht moet beter worden benut”

Het toezicht van de rijksoverheid moet beter worden benut. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het advies Toezien op publieke belangen. Op maandag 9 september heeft WRR-voorzitter Knottnerus het eerste exemplaar van het rapport overhandigd aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit hierin […]

Tussen toezicht en beleid

Goed toezicht vraagt ook om goed beleid. Dat is een van de inzichten die een rol kunnen spelen in de nieuwe of vernieuwde visie op toezicht. Bij de eerdere discussie over een nieuwe kaderstellende visie op toezicht stond niet alleen het toezicht maar ook het beleid uitdrukkelijk op de agenda. […]

Internationale aandacht voor toezicht

Ook in het verband van de OESO is er aandacht voor toezicht. Onlangs sloot de internationale organisatie twee consultaties af, over “Regulatory Enforcement and Inspections” en over “Governance of Regulators“ Reacties waren mogelijk tot 31 augustus. De resultaten van de consultaties zijn nog niet bekend. Wel zijn enkele reacties gepubliceerd, […]