Archief | november, 2013

Aanbevelingen WRR op een rij

20 nov

In het rapport Toezien op publieke belangen komt de WetenschappelijkeRaad voor het Regeringsbeleid
tot zeven aanbevelingen. Minister Blok studeert nog op de kabinetsreactie, ook aan de ToezichtTafel werken we aan antwoorden. Hier een korte weergave van de aanbevelingen:

•Herijk de rijksvisie op toezicht.

•Bevorder een opbrengstgerichte cultuur en verbeter de infrastructuur voor sterkere wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van toezicht.

•Bevorder het gebruik van krachtenveldanalyses bij vraagstukken rond het instellen, vormgeven en uitoefenen van het rijkstoezicht.

•Versterk de reflectieve functie van de rijkstoezichthouders.

•Zorg voor een sterkere borging van de onpartijdige functievervulling en daarmee samenhangende onafhankelijke positionering van toezichthouders.

•Zorg voor een adequate publieke verantwoording van toezichthouders over ingezette capaciteit, instrumenten en bereikte resultaten en voor een passende verantwoordingsrelatie met het parlement.

•Zorg voor een reële verhouding tussen de van het toezicht verwachte opbrengsten en de daarvoor beschikbare capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief.

%d bloggers liken dit: