Month: november 2013

Aanbevelingen WRR op een rij

In het rapport Toezien op publieke belangen komt de WetenschappelijkeRaad voor het Regeringsbeleid tot zeven aanbevelingen. Minister Blok studeert nog op de kabinetsreactie, ook aan de ToezichtTafel werken we aan antwoorden. Hier een korte weergave van de aanbevelingen: •Herijk de rijksvisie op toezicht. •Bevorder een opbrengstgerichte cultuur en verbeter de […]