Month: december 2013

Kabinet: externe toezichthouder moet meer in gesprek met semipublieke instellingen

Externe toezichthouders moeten niet alleen oog hebben voor meetbare resultaten maar ook voor minder meetbare kwaliteit en waarden van semipublieke instellingen. Rapportages moeten meer dan nu worden gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan. Dit schrijft het kabinet in reactie op het rapport van de commissie-Halsema (Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur […]

Kabinet komt medio 2014 met standpunt over kosten toezicht

Het kabinet wil medio 2014 een standpunt uitbrengen over het doorberekenen van toezichtkosten. Intussen vraagt het ministerie van Financiën reacties op het voorstel om de overheidsbijdrage in het financieel toezicht af te schaffen. Het ministerie van Financiën is gestart met de consultatieprocedure over het voorstel om de kosten van het financieel toezicht […]