Kabinet komt medio 2014 met standpunt over kosten toezicht

Het kabinet wil medio 2014 een standpunt uitbrengen over het doorberekenen van toezichtkosten. Intussen vraagt het ministerie van Financiën reacties op het voorstel om de overheidsbijdrage in het financieel toezicht af te schaffen.

Het ministerie van Financiën is gestart met de consultatieprocedure over het voorstel om de kosten van het financieel toezicht volledig te laten betalen door de ondernemingen onder toezicht van de Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. In het regeerakkoord is afgesproken de overheidsbijdrage af te schaffen. Volgens het voorstel moeten de toezichthouders boete-opbrengsten boven 2,5 miljoen afdragen aan de schatkist.

Standpunt

Het kabinet verwacht medio 2014 met een standpunt te komen over de doorberekening van toezichtkosten. In een brief laat staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) weten dat zij inmiddels een advies heeft ontvangen van de Inspectieraad. “Daarnaast wordt momenteel in interdepartementaal verband het toetsingskader ‘Maat Houden’ uit 1996 tegen het licht gehouden.”

WRR

Het kabinet werkt ook aan een reactie op ‘Toezien op publieke belangen‘. In dit rapport constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een trend naar het bekostigen van toezicht door het verhogen van boeteopbrengsten of het doorberekenen van kosten aan de onder toezicht gestelden. De WRR beveelt aan: ‘Heroverweeg het uitgangspunt om toezicht in beginsel geheel uit de algemene middelen te betalen’:

‘Mits niet louter ingegeven door incidenten of ad hoc budgettaire motieven en met waarborgen voor behoud van onafhankelijkheid, verdient doorberekening van kosten en profijt van toezicht nadere overweging. Hierdoor is immers niet alleen adequate toerusting van het toezicht beter mogelijk, maar wordt ook een evenwichtiger verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en onder toezicht gestelde partijen bevorderd. Daarbij verdient ook de mogelijkheid van uitbreiding van privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aandacht. Het is uiteraard niet de bedoeling dat meebetalen aan toezicht leidt tot een ongebreidelde groei van toezichthouders die de rekening kunnen neerleggen bij ‘klanten’ die geen keuze hebben.’

Reageren?

Welke lijn moet het kabinet kiezen? Wie betaalt het toezicht? De overheid of de onder toezicht gestelde?

Lees hier het rapport Maat houden uit 1996.

Categorieën:Geen categorie

Tagged as:

1 reply

  1. De WRR zet de deur open voor iets waarbij ze zich niet realiseert wat er nog meer door binnen komt. Mijn directe zorg is de relatie tussen de eigen inspanningen van een branche of beroepsorganisatie om haar leden bij de les te houden – wat uiteraard geld kost en doorgaans buiten de contributie wordt betaald – en wat er nu ‘bovenop’ gaat komen door de doorberekende kosten van de toezichthouder. het gevolg is voorspelbaar: de leden zullen de doorberekende kosten van de toezichthouder als te hoog maar onvermijdelijk beschouwen. De eigen gezamenlijke kwaliteitsinspanningen zullen door de leden worden afgestemd omdat de kosten ‘er nog eens bovenop komen’.
    Voor de financiële sector geldt daarbij wat voor de meeste sectoren geldt: het overgrote deel van de bedrijven en kantoren (accountants en notarissen vallen er ook onder) is klein van omvang. Het zou mij niet verbazen dat een echte doorberekening van de kosten in de orde gaat komen van 5.000 – 10.000 voor een eenmanskantoor en vele (tien)duizenden euro’s erboven voor grotere kantoren. In deze tijd is dat geen kleine verhoging van de kosten (en nu hoop ik maar dat de lezers van deze reactie even beseffen dat deze kantoren dat geld uit een sterk krimpende markt moeten halen). De kosten van het eigen kwaliteitssysteem – al snel een 2-3000 euro externe kosten voor een kleiner kantoor – komen daar dan ‘nog eens bij’.
    Met andere woorden: het externe toezicht gaat de interne kwaliteitszorg keihard verdringen. Los van het principe – dit is de start van een corrumpering van het toezicht – vraag ik me sterk af of het wel effectief is. Het is tegen de mode in omdat te zeggen, maar volgens mij is een goed intern toezicht effectiever om bijvoorbeeld financiële malversaties op te sporen dan een het meeste externe toezicht.
    Kortom; dit is een hellend vlak waar de overheid keihard van gaat uitglijden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s