Month: januari 2014

ToezichtTafel werkt in februari aan reactie op WRR

Aan de ToezichtTafel werken we in februari aan een reactie op “Toezien op publieke belangen“. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid formuleerde 7 aanbevelingen over rijkstoezicht. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) werkt nog aan een kabinetsstandpunt, aan de ToezichtTafel werken we alvast aan een schaduwreactie. Op deze site verschijnen de komende weken statements. […]

Besturingsmodel DNB weer op de schop?

De Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal beveelt aan het besturingsmodel van de Nederlandsche Bank te veranderen. De president zou weer eindverantwoordelijk en extern aanspreekpunt moeten worden voor het macro- en het microprudentiele toezicht. Gaat het huidige model na twee jaar weer op de schop? Wat waren en zijn de argumenten? Een […]

“Toezichthouder moet weerwoord bieden aan politiek”

“Hoe ga je als professional om met politieke besluiten?” Deze vraag wierp Arno Visser, collegelid van de Algemene Rekenkamer, op tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van beroepsvereniging Vide. “Hoort bij loyaliteit ook een weerwoord?” Zelf beantwoordt Visser de vraag bevestigend. Toezichthouders moeten de politiek voeden met informatie om een goede discussie mogelijk te […]

Nieuwe stelling: onafhankelijkheid toezicht beter borgen

De WRR pleit voor “een sterkere borging van de onpartijdige functievervulling en daarmee samenhangende onafhankelijke positionering van toezichthouders”. Toezicht-expert Mertens zei aan de ToezichtTafel dat de positionering meer een cultureel dan een staatsrechtelijk probleem is. Wat denk jij? Doe mee aan de poll! De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit […]

“Positionering toezicht is niet zozeer staatsrechtelijk als wel cultureel probleem”

Er zijn nog steeds redenen om zorgen te hebben over de onafhankelijkheid van inspecties in Nederland, vindt toezicht-expert Ferdinand Mertens. Maar daarbij gaat het hem veel minder om de staatsrechtelijke positie dan om iets anders:  “De culturele verwevenheid tussen inspecties en ministers is een sluipmoordenaar.” Mertens pleitte eerder al voor […]

Ferdinand Mertens: “Financiering is grootste probleem van toezicht”

Het probleem van de financiering van het toezicht is een “majeure kwestie”, zegt Ferdinand Mertens, nu programmaleider toezichtopleidingen bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. “Zolang de financiering niet goed is geregeld, blijft het rommelen.” De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleitte eerder voor een heroverweging van het uitgangspunt om […]

Gastcolumn: Toezicht in Nederland langs de meetlat van de WRR

“Laat de handhaving, en het stimuleren van wettelijke normen een centrale pijler van onze toezichthouders blijven.” Deze oproep doet René Jansen, bestuursadviseur bij Twynstra Gudde en voormalig bestuurder van de (vroegere) NMa. Hij noemt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid “opmerkelijk kritisch over een nadruk bij toezichthouders op naleving en handhaving”.  Op […]