Month: februari 2014

Reflectief toezicht vergt reflectie toezichthouder

“Versterk de reflectieve functie van de rijkstoezichthouders”, luidt de vierde aanbeveling van het WRR-rapport Toezien op publieke belangen. Hoe moet het kabinet hierop reageren? De ToezichtTafel doet een oproep aan de toezichthouders: reflecteer en kom zelf met een voorstel! De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dicht toezichthouders bijzondere mogelijkheden toe. […]

“Een goede toezichthouder is…”

Het Markttoezichthoudersberaad hoopt dat de eigen criteria voor goed toezicht worden gebruikt als ministeries toezichthouders laten evalueren. Dit blijkt uit een toelichting op de criteria. De samenvatting van de criteria: Het toetsingskader kan worden gebruikt als toezichthouders in opdracht van de verantwoordelijke ministeries worden geëvalueerd, aldus het Markttoezichthoudersberaad. “Toezichthouders kunnen beter van […]

Wat moet nieuwe kabinetsvisie op toezicht zeggen over Regionale Uitvoeringsdiensten?

Per 1 januari 2014 zijn alle Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht en vormen zij een landelijk dekkend systeem. Wat moet een nieuwe (derde) kaderstellende visie zeggen over de RUD’s? Lees hier het schaduw-standpunt van de ToezichtTafel. Een Regionale Uitvoeringsdienst, ook wel Omgevingsdienst genoemd, is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) […]

Aanbeveling 1: Herijk de rijksvisie op toezicht

“Herijk de rijksvisie op toezicht”, luidt de eerste aanbeveling van de WRR. Hoe moet het kabinet hierop reageren? Het eerste schaduwstandpunt aan de ToezichtTafel: ja, maar!  De (eerste) “kaderstellende visie op toezicht” verscheen in 2001, vier jaar later kwam de toezichtvisie ”Minder last, meer effect“. En in de afgelopen jaren werd […]