Aanbeveling 1: Herijk de rijksvisie op toezicht

“Herijk de rijksvisie op toezicht”, luidt de eerste aanbeveling van de WRR. Hoe moet het kabinet hierop reageren? Het eerste schaduwstandpunt aan de ToezichtTafel: ja, maar! 

De (eerste) “kaderstellende visie op toezicht” verscheen in 2001, vier jaar later kwam de toezichtvisie ”Minder last, meer effect“. En in de afgelopen jaren werd nog wel gewerkt aan een “KVOT3” (zie de tussenstand),  maar de huidige verantwoordelijke minister Stef Blok toont zich tot nu toe niet zeer enthousiast over een nieuwe visie.foto-15

De WRR vindt dat de rijksvisie herijkt moet worden. En daar heeft de WRR gelijk in. Uit het rapport Toezien op publieke belangen blijkt dat er genoeg vragen te beantwoorden zijn. Een kleine greep:

 • Het kabinet heeft zich in het regeerakkoord voorgenomen: “Niet toegeven aan de reflex om op elk incident te reageren met nieuwe regelgeving”. Ook kiest de coalitie voor een “samenhangende aanpak in de verschillende sectoren op het terrein van ordening, sturing en toezicht”. Er is een Ministeriële Commissie Publieke Belangen, er is een progamma Risico’s en verantwoordelijkheden, maar het zou goed zijn als het kabinet de voornemens uitwerkt.
 • Wat is goed toezicht? Zijn politiek en toezicht het eens over de manier waarop toezicht moet worden gehouden? Menig toezichthouder noemt zich nu missiegedreven, maar wat vinden het kabinet en het parlement daar eigenlijk van? En waarom zijn er ook binnen het toezicht fundamenteel verschillende principes en werkwijzen?
 • Hoe moeten toezichthouders worden georganiseerd? De verschillende toezichthouders kennen verschillende rechtsvormen en organisatiestructuren. Waarom zijn bijvoorbeeld markttoezichthouders zelfstandige bestuursorganen en rijksinspecties niet?
 • En wie zal dat betalen? Het rapport ‘Maat houden‘ gaf ooit enig houvast voor de vraag of kosten van toezicht mogen worden doorberekend. Inmiddels zijn de remmen los en wil het kabinet de financiële sector laten opdraaien voor de handhaving van de regels.

Het kabinet ontkomt niet aan een herijking van de visie op toezicht. Er zijn antwoorden nodig op vragen, al was het maar omdat er een wettelijke verplichting bestaat om te reageren op de WRR. Minister Blok, die vorig jaar zei dat hij “trots” is op het toezicht, moet ook zelf aan het werk; er is behoefte aan beleid.

Discussie

Aan de ToezichtTafel is niet iedereen enthousiast over een nieuwe rijksvisie, blijkt uit reacties.

“Wat gaat nog een beleidstuk toevoegen?”

“Waarom een nieuwe visie maken als de bestaande visie nog voldoet?”

De critici zien ook mogelijkheden. Er moet verder gewerkt worden aan effectiviteit. Of voorstelbaar is

“dat de abstracte voorstellen van de WRR worden uitgewerkt in een concrete handleiding”.

Ook uit andere reacties blijkt dat er weinig behoefte is aan zomaar een beleidsnotitie:

“De visies tot nu toe waren meer papieren tijger dan wat anders. In deze tijd past een andere benadering. Niet 1 moederdocument waarin de waarheid over toezicht staat, maar gerichte deeldiscussies waar beleidsmakers, toezichthouders en publiek wat aan hebben.”

Praktisch

Tot welk schaduwstandpunt komen we aan de ToezichtTafel? We zeggen ja tegen een herijking, maar die moet praktisch toepasbaar zijn. Geen vuistdikke nota. Antwoorden op vragen. Bouwstenen voor afwegingen.

De herijking is ook niet zozeer een product maar vooral een proces. En daaraan moet niet alleen het kabinet deelnemen. Opvallend is dat het rapport van de WRR wel tot enkele artikelen maar niet tot een werkelijke publieke gedachtewisseling heeft geleid. Waar is de reactie van de toezichthouders? En hoe denken bedrijven hierover? Wat is het standpunt van consumenten?

De ToezichtTafel wil de discussie graag verder helpen. Het kabinet werkt nu aan een eigen reactie, aan de ToezichtTafel bereiden we onze eigen schaduwstandpunten voor. In februari verschijnen hier bijdragen over de zeven aanbevelingen van de WRR. Doet u mee?

Categorieën:Geen categorie

Tagged as: ,

1 reply

 1. Op zich goede aanzetten. Een veel belangrijkere vraag is naar mijn mening ‘hoe effectief en efficient is het huidige toezicht’? Aangezien de ervaringen van de afgelopen 26 jaar leren (http://goo.gl/AX7zGm) met o.a. ABN Amro, DSB, ING en SNS etc. dat dat niet zo effectief en efficient is, is het vreemd om de kosten van dat falend toezicht op o.a. de financiele adviseurs en de klanten af te wentelen (zie o.a. de gevolgen van het provisieverbod). Oplossing: niet meer maar ander toezicht en ga een open debat aan met mensen uit de praktijk en andere belanghebbenden over welk toezicht werkt en welk toezicht niet in deze elektronische wereld.

  Vg
  Dr. Tony de Bree MBA RB
  Twitter: @dagboekbankier

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s