WRR: extern toezien op interne checks & balances semi-publieke sector

Externe toezichthouders moeten erop toezien dat instellingen in de semi-publieke sector hun interne checks and balances goed op orde hebben. Dit schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het adviesrapport “Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties“. “Externe toezichthouders kunnen de druk opvoeren door criteria voor interne checks and balances op te nemen in hun toezichtkaders en instellingen daarop te beoordelen.”

De WRR pleit voor “een reflectieve rol” voor externe toezichthouders, die ook zelf zijn gebaat bij een goed functionerend intern stelsel van checks and balances. “Het neemt hen veel werk uit handen en kan een tijdige en relevante bron van informatie over mogelijke misstanden zijn.”

Kaders

De formele toezichtkaders van inspecties gaan tot nu toe niet of nauwelijks in op de interne checks and balances van instellingen, constateert de WRR, die ook weet dat hierover wel intern wordt nagedacht.

“Naast de prestaties, de normnaleving en de (financiële) risico’s zouden inspecties de instellingen moeten aanspreken op de kwaliteit van de interne checks and balances. Dat kan door in het toezichtkader criteria vast te leggen voor effectieve en passende interne checks and balances en instellingen daarop te laten visiteren of beoordelen (instellingsaudit). Dit past bij een governance- benadering van toezicht, zoals is uitgewerkt in het eerdere wrr-rapport over overheidstoezicht . Daarnaast kunnen toezichthouders vanuit hun reflectieve rol ook aandacht besteden aan de kwaliteit van de interne checks and balances bij hun probleemanalyses in hun jaarlijkse staat van de sector of in hun thematische onderzoeken.”

De WRR beveelt externe toeizchthouders aan om de voortgang van instellingen en sectoren bij het versterken van de interne checks and balances te monitoren. Bij onvoldoende voortgang dienen zij criteria voor effectieve en passende interne checks and balances in het toezichtkader op te nemen en de instellingen daarop te beoordelen.

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s