Kabinet: meer ruimte voor doorberekening handhavingskosten

Het kabinet ziet meer mogelijkheden om bedrijven en burgers te laten betalen voor handhaving. Dit blijkt uit het rapport Maat houden 2014, een “rijksbreed kader” voor de doorberekening van kosten van toezicht en handhaving.

Schermafbeelding 2014-06-02 om 10.25.29Het algemene uitgangspunt blijft dat handhaving van wet- en regelgeving in beginsel uit de algemene middelen moet worden gefinancierd. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als individuen of groepen profijt hebben van toezicht en handhaving (profijtbeginsel). Volgens het kabinet is er “systeemprofijt” als handhavingsactiviteiten nodig zijn voor het vertrouwen in de kwaliteit van producten of dienstverlening in een sector. De rekening kan ook worden neergelegd bij degenen die de overheid noodzaken tot meer dan regulier toezicht (‘veroorzaker betaalt’-beginsel).

Het rapport Maat houden 2014 vervangt de uitgangspunten van het kabinetsstandpunt “Maat houden” uit 1996. Een ambtelijke werkgroep hield die uitgangspunten tegen het licht en constateert bijvoorbeeld dat het doorberekenen van kosten van repressieve handhaving destijds als onwenselijk werd beschouwd. Nu wordt er meer ruimte gezien om burgers en bedrijven aan te slaan voor deze activiteiten, die worden verricht na een redelijk vermoeden van een overtreding en die bijvoorbeeld leiden tot een proces-verbaal of een boete.

Het rapport zegt niet precies wanneer kosten wel en niet kunnen worden doorberekend. En als het kan, hoeft het niet per se. De wetgever zou wel telkens moeten motiveren waarom welke keuze wordt gemaakt.

Niet alle activiteiten komen in aanmerking voor doorberekening, volgens de werkgroep. Er moet voldoende verband zijn met  de wettelijke handhavingsactiviteiten. Dat verband is volgens het rapport “niet zonder meer evident” bij marktanalyses en adviezen voor de minister.

Als gekozen wordt voor doorberekening, gelden bijzondere eisen. Zo moet dan volgens de werkgroep worden bekeken of waarborgen nodig zijn “om een ongebreidelde groei van de begroting van de toezichthouder te voorkomen”.

Categorieën:Geen categorie

Tagged as: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s