“Rol ILT is niet oplossen van problemen in samenleving”

“De inspectie is een onafhankelijke toezichthouder en haar primaire taak is de bevordering van de naleving van wet- en regelgeving vanuit een wettelijke bevoegdheid. Dit is het belangrijkste uitgangspunt voor de rolopvatting van de inspectie. Dat betekent dat de inspectie geen beleid maakt, geen adviseur is voor de sector en geen problemen oplost in de samenleving.”

Dit schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport in het Meerjarenplan 2014-2018. De toezichthouder ziet “de noodzaak voor deze rolinvulling” bevestigd in de zaak-Otapan:

De commissie Zevenbergen constateert in haar rapport dat de voormalige VROM-Inspectie de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing voor het vervuilde schip op zich heeft genomen, waarbij de toezichthoudende/handhavende rol van de inspectie volgens de commissie in het geding is gekomen. In de evaluatie van de verbetermaatregelen die sinds 2006 genomen zijn, constateert de commissie Zevenbergen dat de inspectie in de nieuwe organisatiestructuur onafhankelijker is gepositioneerd dan voorheen en een helder afgebakende rolopvatting heeft (focus op handhaving en inspectie).

De inspectie schrijft “buiten deze kerntaak” wel rapporten op verzoek verzoek van de minister of staatssecretaris. “Deze rapporten worden altijd openbaar gemaakt omdat deze voor de hele sector of de samenleving van belang zijn. Rapporten met politieke relevantie worden door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden.”

Kennisverlies

De inspectie meldt in het meerjarenplan dat taakstellingen hebben geleid tot kennisverlies, vooral in de bedrijfsvoering. Daardoor is de kwaliteit van de financiële administratie “onder druk” komen te staan. De ILT voorziet de komende jaren een grote uitstroom en wil nu al gaan werven voor de toekomst.

Spanning

De ILT waarschuwt ook weer dat de Nederlandse manier van toezicht houden afwijkt van andere landen. Zo kan “horizontaal toezicht” alleen toepassen op Nederlandse bedrijfsvoering.

“Terwijl op nationaal niveau steeds meer gebruik wordt gemaakt van toezichtvormen als horizontaal toezicht en systeemtoezicht om de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid in het transport en de leefomgeving te handhaven, is de tendens in internationale wetgeving nog steeds sterk volumegestuurd en objectgericht. Dat zorgt voor een zekere spanning tussen nationale toezichtmethoden en internationale verplichtingen, zowel bij de ondertoezichtstaanden als bij de inspectie.”

De inspectie hoopt dat internationale bedrijven met een handhavingsconvenant op termijn druk gaan uitoefenen op buitenlandse autoriteiten.

Lees hier het Meerjarenplan 2014-2018.

Categorieën:Geen categorie

Tagged as:

2 replies

 1. Een opvallend contraire visie in vergelijking met de brede “Sparrowtrend” onder toezichthouders om probleemgericht te werken – ook waar schadelijk (geacht) en niet noodzakelijkerwijs illegaal gedrag wordt aangetroffen!

 2. Nog een paar interessante observaties over het Meerjarenplan vanuit de optiek van de doelstelling van deze site, zeg ik maar even bij.

  In lijn met de missie (bewaken en stimuleren van de naleving van wet- en regelgeving) is het centrale begrip in het MJP ‘handhaving’. Opvallend is handhaving vervolgens uiteen valt in de drieluik dienstverlening, toezicht en opsporing. Dus toezicht omvat niet handhaving, maar andersom.
  In die lijn redenerend is het niet verwonderlijk dat risico-gebaseerd toezicht wordt opgevat als het signaleren van de grootste nalevingsrisico’s, en bijvoorbeeld niet de grootste risico’s op maatschappelijke schade (veiligheid) in het werkterrein van de inspectie.

  In die zin is het wel interessant om te zien dat wel een Staat van de Transportveiligheid (en later Leefomgeving) zal worden uitgebracht. Zal daar wel op de staat van de veiligheid in Nederland worden ingegaan, of zich beperken tot de mate van naleving van wet- en regelgeving. Het feit dat het begrip (borgen van) publieke belangen op het terrein van leefomgeving en transport in het MJP niet aan orde komt, doet vermoeden van niet.

  Het rapport van de Commissie Zevenbergen aangaande Otapan speelt een belangrijke rol in de onderbouwing van de taakopvatting van de ILT. Dat is misschien nog wel interessant voor een nadere analyse. Als leestip daarbij aardig: “Een gemakkelijke waarheid
  Waarom we niet leren van onderzoekscommissies” van Hans de Bruijn. (http://www.nsob.nl/wp-content/uploads/pdf/200701%20een%20gemakkelijke%20waarheid.pdf).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s