Month: juli 2014

OESO publiceert “The Governance of Regulators”

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft “The Governance of Regulators” gepubliceerd. Het rapport biedt principes voor de organisatie van toezicht. De OESO wil landen helpen om arrangementen te maken die leiden tot “good governance” in het toezicht, en daarmee tot betere uitkomsten. De principes voor de besturing van regulators zijn verdeeld […]

Oudshoorn (VNO-NCW) hekelt regel- en toezichtdrift

Regelgeving en toezicht moeten weer worden gebaseerd op het spoor van targeted rules – gericht op doelen, niet op middelen –, high trust, high penalties. Dit schrijft Cees Oudshoorn, directeur Beleid van VNO-NCW in de notitie ‘Grenzeloos groeien‘. Oudshoorn constateert dat Nederland voor de crisis de weg insloeg naar regulering […]