Archief | juli, 2014

OESO publiceert “The Governance of Regulators”

30 jul

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft “The Governance of Regulators” gepubliceerd. Het rapport biedt principes voor de organisatie van toezicht.

Afbeelding OECD

De zeven principes (afbeelding OECD)

De OESO wil landen helpen om arrangementen te maken die leiden tot “good governance” in het toezicht, en daarmee tot betere uitkomsten. De principes voor de besturing van regulators zijn verdeeld in:

  • helderheid van rol
  • voorkomen van ongepaste beïnvloeding en behouden van vertrouwen
  • besluitvorming en besturingsstructuur voor onafhankelijke regulators
  • verantwoording en transparantie
  • betrekken van stakeholders
  • financiering
  • evaluatie van prestaties

Lees hier het gehele rapport: The Governance of Regulators.

Lees hier de flyer.

 

Oudshoorn (VNO-NCW) hekelt regel- en toezichtdrift

22 jul

Regelgeving en toezicht moeten weer worden gebaseerd op het spoor van targeted rules – gericht op doelen, niet op middelen –, high trust, high penalties. Dit schrijft Cees Oudshoorn, directeur Beleid van VNO-NCW in de notitie ‘Grenzeloos groeien‘.

Cees Oudshoorn (foto VNO--NCW)

Cees Oudshoorn (foto VNO–NCW)

Oudshoorn constateert dat Nederland voor de crisis de weg insloeg naar regulering op basis van targeted rules, high trust, high penalties, horizontaal toezicht en van middel- naar doelregulering. “Nu wordt teruggevallen op oude reflexen van detailregulering met middel-voorschriften en daarop gebaseerd toezicht met steeds grotere aantallen (werknemers bij) toezichthouders.”

Complexiteit

Elke crisis leidt tot regel- en toezichtdrift, analyseert Oudshoorn. Dat geldt in de financiele sector, maar ook daarbuiten. “Daarbij wordt voortdurend de fout gemaakt om ‘complexiteit te bestrijden met complexiteit’. Dit verlamt ondernemingen, zorgt voor hoge toetredingsdrempels voor kleinere ondernemingen en uiteindelijk tot frustratie omdat de overheid het marktgedrag nooit kan bijbenen.”

Risicomijding

Volgens Oudshoorn blijven groeikansen onbenut door een verzwakt verdienmodel. Dat is ook te wijten aan regelgeving en toezicht, die gebaseerd zijn op risicomijding. En dus bemoeien die zich gedetailleerd met de bedrijfsvoering en maken ze van ondernemen steeds meer een bureaucratie.

“De waanzinnige terugslag naar detailregulering en toezicht verstikt het ondernemerschap en zet de economie op slot. Dit pad moet worden verlaten.”

Basisniveau

Volgens Oudshoorn moet de overheid er vooral zijn voor de beheersing van grote, onomkeerbare maatschappelijke (macro-) risico’s. “De samenleving is er lang vanuit gegaan dat de overheid alle micro-risico’s in ons bestaan kon afdekken. Daarmee zetten we ons vast. Het ‘verzorgen’ moet terug naar een basisniveau; de overheid kan niet op alles worden aangesproken.”

High Trust

Oudshoorn wil naar een High Trust samenleving, met doelgerichte regels, groot vertrouwen en strenge sancties. “Ook hier kan inzet van ICT geweldig helpen met bijvoorbeeld het digitale ondernemingsdossier, maar ook horizontaal systeemtoezicht.”

%d bloggers liken dit: