Month: september 2014

Schaduwstandpunt toezicht naar Tweede Kamer

De ToezichtTafel heeft een schaduwstandpunt over toezicht aan de Tweede Kamer gestuurd. Op dinsdag 30 september staat de kabinetsreactie over “Toezien op publieke belangen” op de agenda van de procedurevergadering van de commissie voor Wonen en Rijksdienst. Lees hier onze bijdrage aan de discussie: Aan de commissie voor Wonen en RijksdienstTweede Kamer der […]

Margot Aelen: publiek moet inspraak krijgen in markttoezicht

De publieke verantwoording door markttoezichthouders moet worden versterkt om maatschappelijk draagvlak te creëren. Zij moeten niet alleen informatie verstrekken, maar ook een (directe) vorm van inspraak bieden aan het publiek. Dit schrijft Margot Aelen in haar proefschrift “Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële […]

In voorbereiding: schaduwstandpunt over toezicht

Op 30 september staat het WRR_rapport “Toezien op publieke belangen” op de agenda van de commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer. In de procedurevergadering wordt dan gesproken over de kabinetsreactie. En over het schaduwstandpunt van de ToezichtTafel? In het afgelopen jaar hebben we op de ToezichtTafel aandacht besteed aan de […]

Lessen uit Londen (3, slot): Legitimiteit

Van 9 tot 11 September organiseerden het Better Regulation Delivery Office (BRDO) en de Wereldbank een conferentie ‘Inspection Reform: Breaking Down Barriers to Trade and Investment“. Op de ToezichtTafel presenteren we deze week drie Lessen uit Londen. Vandaag de derde en laatste aflevering, over legitimiteit. Uit onderzoek blijkt dat een […]

Lessen uit Londen (2): Tussen consultatie en overconsultatie

Lessen uit Londen (2): Tussen consultatie en overconsultatie Van 9 tot 11 September organiseerden het Better Regulation Delivery Office (BRDO) en de Wereldbank een conferentie ‘Inspection Reform: Breaking Down Barriers to Trade and Investment“. Op de ToezichtTafel presenteren we deze week drie Lessen uit Londen. Vandaag de tweede aflevering: Tussen […]

Lessen uit Londen (1): De “aflevering” van regels

Van 9 tot 11 september organiseerden het Better Regulation Delivery Office (BRDO) en de Wereldbank de conferentie ‘Inspection Reform: Breaking Down Barriers to Trade and Investment“. Op de ToezichtTafel presenteren we deze week drie Lessen uit Londen. Vandaag aflevering 1, over de “aflevering” van regels. De naam zegt het al, het […]

Herijk de rijksvisie op toezicht

Een vol jaar broedt het kabinet nu op het rapport Toezien op publieke belangen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het advies gaat over rijkstoezicht in Nederland, door inspecties en markttoezichthouders. Het is de hoogste tijd dat het kabinet met een reactie komt, stellen Paul van Dijk en Rob […]

“Toezichthouders moeten zichzelf de vraag stellen waar ze voor staan”

Toezichthouders moeten zichzelf de vraag stellen waar ze voor staan. Zij moeten verantwoord systeemtoezicht verbinden met de samenleving, met burgers. Dit stelde de voormalige Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vrijdag tijdens de conferentie “Toezicht tegen het licht“. Brenninkmeijer, nu lid van de Europese Rekenkamer, gaf een inleiding over “geloofwaardig toezicht”. Hij […]