Archief | oktober, 2014

Tweede Kamer praat op 13 november over toezicht

16 okt

De Tweede Kamer praat op 13 november over het kabinetsstandpunt over toezicht. De commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft besloten het schaduwstandpunt van de ToezichtTafel daarbij “desgewenst te betrekken”.

Op de agenda van het algemeen overleg “Privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten” staat de kabinetsreactie op de WRR-rapporten ‘Toezien op Publieke Belangen’ en op ‘ Van Tweeluik naar Driehoeken’. De commissie spreekt dan ook met minister Blok over voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen en over de kabinetsreactie op het rapport “Verbinding Verbroken?” van de Eerste Kamer.

Het kabinet acht, in tegenstelling tot de WRR, een “herijking” van de rijksvisie op toezicht niet nodig. Het schaduwstandpunt benoemt een aantal aspecten die de aandacht van de Tweede Kamer verdienen. Volgens het schaduwstandpunt is toezicht is te belangrijk om aan toezichthouders over te laten. Daarom zou het goed zijn een rondetafelgesprek te organiseren.

Lees hier het schaduwstandpunt. Reacties zijn welkom, dat kan hier.

Verdeeldheid over Europese aanpak administratieve lasten

14 okt

De High Level Group on Administrative Burdens is er niet in geslaagd een eensgezinde aanpak te presenteren voor de aanpak van administratieve lasten. Het rapport “Cutting Red Tape in Europe” ging dinsdag vergezeld van een dissenting opinion van enkele leden van de High Level Group.

Vier leden van de werkgroep-Stoiber vinden dat sommige aanbevelingen teveel neerkomen op deregulering, terwijl zij juist willen opkomen voor de belangen van werknemers, volksgezondheid, milieu en consumenten. De agenda van deregulering is “onacceptabel”, aldus consumentenorganisatie BEUC.

De werkgroep-Stoiber beveelt onder meer aan een nieuwe organisatie op te richten voor de toetsing van kosten en baten van voorstellen voor wetgeving. Maar dat zou zelf wel eens een bron van aanvullende administratieve lasten kunnen worden, aldus de dissenting opinion. Ook scheidend voorzitter Barroso van de Europese Commissie waarschuwde dinsdag dat bureacratie niet met bureaucratie moet worden bestreden.

De High Level Group, waaraan ook de Nederlandse Actal-voorzitter Jan ten Hoopen deelnam, doet aanbevelingen die kunnen worden opgepakt door de nieuwe Eurocommissaris voor Betere Regelgeving. Zo krijgt Frans Timmermans het advies om nationale doelstellingen vast te laten stellen om de kosten van regulering terug te dringen.

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie naar aanleiding van het eindrapport van de High Level Group.

Ondernemers en kabinet starten doorlichting van toezicht in vijf sectoren

2 okt

Er komt een doorlichting van toezicht in vijf sectoren: chemie, logistiek, financiële sector, horeca en uitzendwezen. Tijdens de Toezichttop aanvaardde minister Stef Blok het aanbod daartoe van ondernemersvoorman Hans de Boer. Voor de zomer van 2015 moeten er voorstellen liggen om het toezicht slimmer, effectiever en efficiënter te maken.

foto“Als toezicht er niet zou zijn, zouden jullie erom vragen”, hield De Boer zijn achterban voor. “Maar als het teveel wordt, slaat het verhaal om.” Hij hekelde “een wildgroei waar niemand blij van wordt”.

In het “Actieplan aan tafel” pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland voor een “pragmatische aanpak”, waarin publiek-private werkgroepen verschillende toezichtsdomeinen doorlichten en waar mogelijk verbeteren. “Doel is om de publiek-private mix van instrumenten en prikkels verder te verbeteren.”

“Wij zijn de eerste om te zeggen dat we beter kunnen”, zei Jenny Thunnissen namens de Inspectieraad, het samenwerkingsverband van rijksinspecties. Maar zij voelt er niet voor om tegelijk met het beleid en bedrijven aan tafel te schuiven. “Rolvastheid is belangrijk.”

Minister Blok (Wonen & Rijksdienst), die minister Kamp (EZ) verving, toonde zich bereid met het bedrijfsleven samen te werken aan verbetering van toezicht. “We nemen het aanbod graag aan om in 5 sectoren te bekijken hoe toezicht slimmer, maar ook goed en betrouwbaar, kan worden ingericht.”

Bijeenkomst Vide: relatie intern en extern toezicht verbeteren

1 okt

De relatie tussen interne en externe toezichhouders kan en moet beter. Daarover bestond eensgezindheid tijdens de bijeenkomst “Hoe kunnen externe en interne toezichthouders elkaar versterken?” van beroepsvereniging Vide. De bijeenkomst was georganiseerd door beroepsvereniging 

Aanleiding was het WRR-rapport “Van tweeluik naar driehoeken”, waarin de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbelid stelt dat semi-publieke organisaties hun interne checks and balances beter op orde moeten krijgen. Daartoe zouden ze tegenspraak moeten organiseren.

In een eerdere bijeenkomst was al geconstateerd dat er te veel terughoudendheid is over rechtstreekse contacten tussen raden van toezicht (of commissarissen) en inspecties. Nu werd onder meer gediscussieerd over de vraag of externe en interne toezichthouders ook contact met elkaar zouden moeten hebben buiten de besturen van de organisaties om. Voor een interne toezichthouder bleek dat een goede manier om vrijuit te kunnen praten, voor een inspecteur voelde dat “ongemakkelijk”.

%d bloggers liken dit: