Month: november 2014

Kabinet: externe toezichthouders moeten interne organen inschakelen

Externe toezichthouders op semipublieke instellingen moeten ook medezeggenschapsorganen en raden van toezicht bij het toezicht betrekken. Dit schrijft het kabinet in een brief over de borging van publieke belangen. Minister Kamp (Economische Zaken) ziet een “spanningsveld” tussen professionals en bestuurders in sectoren als zorg en onderwijs. “Hoe deze twee belangen goed […]

Column: Hoe innovatief moet het ACM-toezicht zijn?

Is de Autoriteit Consument & Markt met haar innovatieve strategie afgedreven van haar collega-toezichthouders? Of loopt de ACM (tijdelijk) enigszins eenzaam voorop? “Beide zou ik voorbarige conclusies vinden”, schrijft bestuursadviseur René Jansen in Markt & Mededinging: De Autoriteit Consument & Markt organiseerde op 20 juni jl. haar 2014 Conferentie, met als titel Innovation […]

Meurs: doe onderzoek naar “high trust, high penalty”

Er moet een onderzoek komen naar “high trust, high penalty”. Dit pleidooi hield Pauline Meurs tijdens de Conferentie Kennisagenda Rijksinspecties. De voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg vreest dat de “slogan” perverse effecten heeft. Het adagium “high trust, high penalty” roept toezichthouders tot vertrouwen, maar ook tot strenge […]

Promotie over evaluatie van anti-rookbeleid

Op 13 november verdedigt Wendy Verdonk haar proefschrift “‘Supervision, compliance and societal effects; IMPACT ASSESSMENT OF THE TOBACCO LEGISLATION; Effects of the Workplace-smoking ban and the tobacco sales ban to minors”. Beschrijving Het verbeteren en verantwoorden van toezicht is de laatste decennia steeds belangrijker geworden. In dit proefschrift beschrijven we […]

Onafhankelijk toezicht op woningcorporaties, maar hoe?

De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties bepleit een “Woonautoriteit” die onafhankelijk toezicht houdt. Eerder deed minister Blok (Wonen & Rijksdienst) al een voorstel voor onafhankelijk toezicht, maar dan anders. Volgens de commissie hoort de toezichthouder een zelfstandig bestuursorgaan te zijn, volgens de minister een dienst onder ministeriële verantwoordelijkheid. In het politieke debat over […]