Kabinet: externe toezichthouders moeten interne organen inschakelen

Externe toezichthouders op semipublieke instellingen moeten ook medezeggenschapsorganen en raden van toezicht bij het toezicht betrekken. Dit schrijft het kabinet in een brief over de borging van publieke belangen.

Minister Kamp (Economische Zaken) ziet een “spanningsveld” tussen professionals en bestuurders in sectoren als zorg en onderwijs.

“Hoe deze twee belangen goed met elkaar verbonden kunnen worden dient onderwerp van gesprek te zijn. Daarnaast is het van belang dat de externe toezichthouder, de inspectie, ook voldoende zicht heeft op wat er binnen instellingen gebeurt.”

In de ogen van het kabinet zijn raden van toezicht en raden van commissarissen er niet primair voor de instelling maar voor het publieke belang en voor de dienstverlening aan de burger. Interne toezichthouders moeten onafhankelijk van de bestuurder voldoende informatie inwinnen.

“Om het toezicht effectiever te maken, wordt in de sectoren onderwijs en wonen de interactie tussen interne en externe toezichthouder versterkt. Bij vermoedens van ongeregeldheden geldt er een meldingsplicht van de interne toezichthouder bij de externe toezichthouder. De externe toezichthouder voorziet de interne toezichthouder van dezelfde informatie als de bestuurder.”

Incidenten

“Incidenten zullen er altijd zijn”, aldus het kabinet. “Er zijn grenzen aan wat de overheid bereiken kan, en het antwoord ligt zeker niet altijd in meer regels en plichten.” Juist in semipublieke sectoren werken betrokken mensen. \

“Teveel regels over de invulling van de taak en de verantwoording daarover kunnen deze betrokkenheid schaden, net als een gesloten en defensieve cultuur aan de top binnen instellingen dit kan doen.”

Commissie

Het kabinet heeft de brief gebaseerd op een analyse door de in 2012 ingestelde ministeriele commissie Vernieuwing Publieke Belangen. In de brief wordt aangekondigd dat deze speciale commissie weer wordt opgeheven.

Categorieën:Geen categorie

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s