Month: december 2014

Toezicht en tegenspraak

Zoals externe toezichthouders hun reflectieve functie dienen te versterken via een “staat van de sector”, zo kunnen interne toezichthouders hun reflecties optekenen in een “staat van de tegenspraak”. Dit schrijft Paul van Dijk in het artikel Toezicht en tegenspraak in het magazine De Commissaris van DLA Piper. De Wetenschappelijke Raad voor het […]

Tweede Kamer wil Autoriteit woningcorporaties

Er komt een Autoriteit woningcorporaties. Dit blijkt uit een amendement Verhoeven cs, dat is ondertekend door D66 en zes andere fracties.  Het amendement wil toezicht dat “onafhankelijk van de ontwikkeling en de uitvoering van het rijksbeleid” wordt uitgeoefend. De autoriteit wordt geen zelfstandig bestuursorgaan. De minister wordt verantwoordelijk en handhavingsbevoegdheden worden namens hem uitgeoefend. […]