Archief | februari, 2015

VNO-NCW vreest voor onafhankelijkheid van toezicht in chemische sector

20 feb

“Wanneer bedrijven moeten betalen voor (her)inspecties wordt de verleiding groot dat de toezichthouder zich laat leiden door financiële motieven. Wij vinden dat neutraliteit van het toezicht essentieel en onbesproken moet zijn, zowel in het belang van bedrijfsleven als in het belang van de overheid.”

Dit schrijft VNO-NCW in een brief aan minister Asscher van SZW. De ondernemersorganisatie keert zich tegen het mogelijk doorberekenen van kosten van (her)inspecties van I-SZW bij risicovolle (“BRZO”) bedrijven.  “Wij zouden zeer onaangenaam verrast zijn indien u daadwerkelijk met een voorstel zou komen voor het betalen voor toezicht door I-SZW.”

Volgens VNO-NCW zou de onafhankelijkheid van het toezicht in het geding komen als bedrijven ervoor moeten betalen. Eerder besloot het kabinet al wel tot het doorberekenen van kosten van het toezicht op de financiële sector.

Het kabinet sprak eerder met de ondernemersorganisatie af om een “tafel” te organiseren over het toezicht op de chemische sector en vier andere sectoren. VNO-NCW: “Het neerleggen van een voorstel om toezichtkosten in deze sector door te rekenen zou een verkeerd signaal zijn, en het constructieve proces om te komen tot beter, slimmer en efficiënter toezicht verstoren.”

“Een toezichthouder die geen Twitter gebruikt is dom!”

9 feb

Een toezichthouder die door een incident in de problemen komt moet snel en zorgvuldig handelen en erg rolvast zijn. Dat betoogde mediavrouw Maria Henneman tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VIDE op 3 februari. Ze was uitgenodigd om in te gaan op de vraag hoe toezichthouders zich effectief kunnen presenteren aan pers en publiek, met name tijdens incidenten.

Daarbij kon Henneman putten uit haar rijke ervaringen. Zij verdiende (inter)nationaal haar sporen als journaliste en media- en beleidsadviseur bij de nieuws en actualiteitenrubriek Netwerk en als verslaggever en presentator bij het NOS-Journaal. Tegenwoordig is zij de drijvende kracht achter Maria Henneman Media Management BV, een bedrijf voor strategisch beleids- en (crisis)communicatieadvies. Ze is tevens actief als bestuurder en toezichthouder o.a. bij de Radboud Universiteit en het Radboud UMC.

Henneman gaf aan zeer gecharmeerd te zijn van het boek “De Waarde en waarden van concerns” van Van Londen. In dit boek betoogt Van Londen dat als het niveau één van deze twee – de waarde of waarden -naar beneden gaat, er sprake is van een crisis. Bij een crisis is altijd actie nodig, alsmede creativiteit en integriteit. “Je hebt een boodschap nodig om te vertellen hoe je hebt gehandeld en waarom. Belangrijk daarbij is rolvast te zijn. Praat niet over “hear say” of over zaken waar je niet bij was.”

Henneman doorspekte haar boeiende betoog voor ruim 70 toehoorders met voorbeelden zoals DNB inzake de bankencrisis, de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. en het RIVM inzake de inenting van jonge meiden. In het laatste geval koos de pers zoals vaker voor de underdog, namelijk de moeder die zich zonder enige kennis van zaken keerde tegen het wetenschappelijk gefundeerde beleid van het RIVM.

Veel mensen hebben bij een crisis de neiging de eigen rol te vergoelijken of zich kleiner te maken. Dat vindt Henneman niet verstandig; ze adviseert toezichthouders om in de spiegel te kijken en verantwoordelijkheid te pakken! Snelheid en zorgvuldigheid zijn daarbij belangrijk. “En als zorgvuldigheid snelheid in de weg staat, meld dat dan.”

Henneman gaf inzicht in hoe journalisten – zoals zij zelf vroeger ook zelf was – in korte tijd een artikel moeten maken als zich een incident voordoet. Vaak beschikken ze niet over specifieke kennis noch de tijd om zich er echt in te verdiepen. In eerste instantie verspreiden journalisten kort het nieuws via de sociale media en in het bijzonder Twitter, ze gaan daarna pas onderzoek doen. Dat zet verder de toon van de publiciteit. Toezichthouders kunnen via Twitter foute aannames en dergelijke corrigeren. “Een toezichthouder die niet op Twitter actief is is dus gewoon DOM! Of je het nou leuk vindt of niet.”

Uit haar ervaringen heeft ze de volgende communicatieadviezen voor toezichthouders:
• Doe het goed
• Toon leiderschap
• Wees voorbereid
• Kies het juiste frame, herhaal de boodschap
• In een keer naar buiten
• Een klik = internet
• Niet jokken, geef fouten toe
• Geef media niet de schuld
• Rectificeer
• Intern en extren gelijktijdig (ook stakeholders)
• Journalistieke trechter

Succesfactoren daarbij zijn:
• Bepaal het doel
• Bepaal de boodschap
• Van reactie naar actie
• Geloofwaardige acties en beloften
• Informeer stakeholders
• Bepaal de juiste timing
• Bepaald de juiste woordvoerder
• Oefen en betrek buitenstaanders
• Wees direct en snel

Als toezichthouder heb je dus – ook in geval van een crisis – behoorlijk wat mogelijkheden om je strategie te bepalen en regie naar je toe te halen in plaats van je willoos te laten afslachten.

Rob Velders

IMG_0604

Femke de Vries bijzonder hoogleraar toezicht

7 feb

Femke de Vries is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht. Dit heeft de Rijksuniversiteit Groningen bekendgemaakt.

De Vries (1972) is secretaris-directeur van De Nederlandsche Bank. Als hoogleraar gaat zij de leerstoel bekleden van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren. Zij richt zich onder meer op transparantie van toezicht en op de relatie tussen interne en externe toezichthouders.

Lees hier het persbericht van DNB.

ACM neemt sectorspecifieke taken over van NZa

6 feb

De ACM gaat de zorgfusietoets uitvoeren en toezicht houden op ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht in de zorg. Dit schrijft minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer.

“Deze bundeling van kennis zal worden versterkt door het aantrekken van nieuwe mensen met kennis van de gezondheidszorg. De minister van VWS krijgt de taken en bevoegdheden die horen bij de beleidsverantwoordelijke minister (AMM, zorgspecifieke fusietoets), waaronder de bevoegdheid om beleidsregels op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen vast te stellen. Er zal worden gezocht naar maximale aanscherping van het beleid.Eén en ander zal worden neergelegd in een werkplan.”

De Tweede Kamer krijgt binnenkort de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Borstlap. Daarin wordt nader ingegaan op de verdere positionering van taken van de NZa.

Lees hier de brief over het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Autoriteit woningcorporaties wordt onderdeel van inspectie ILT

6 feb

De nieuwe Autoriteit woningcorporaties wordt een onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit blijkt uit een brief van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst).

Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om de Autoriteit woningcorporaties op te richten. Uit de brief blijkt nu dat de Inspecteur-Generaal van de ILT verantwoordelijk wordt voor het functioneren van de opvolger van het CFV.

Onafhankelijk

Het wetsvoorstel legt vast dat het toezicht onafhankelijk moet zijn van “de ontwikkeling en de uitvoering van het rijksbeleid”. De minister zelf heeft daarom beperkte mogelijkheden om aanwijzingen te geven. Hij kan niet treden in het onafhankelijke oordeel van de toezichthouder.

Positionering

Minister Blok wil onafhankelijk toezicht en volledige ministerieële verantwoordelijkheid combineren met de wens om “een zichtbare, eigenstandige en gezaghebbende toezichthouder” te maken:

“Positionering van de Autoriteit bij de ILT wordt zo vormgegeven dat de Autoriteit als specifiek organisatie-onderdeel van de ILT intern en extern zichtbaar en herkenbaar is en met eigen statuur naar buiten treedt (briefpapier, website, publicaties, etc.). De leiding van de Autoriteit zal het gezicht van de Autoriteit naar buiten zijn.”

Bijzonder

Minister Blok kiest hiermee voor een bijzondere positionering . In de wet komt te staan dat het toezicht onafhankelijk is van de minister. Volgens de brief wordt de Inspecteur-Generaal van de ILT verantwoordelijk voor het functioneren van de autoriteit. Met deze IG wil de minister ook praten over de toezichtstrategie van de nieuwe toezichthouder. Hoe gaat dit werken? Wat is de consequentie van de verantwoordelijkheid van een niet-wettelijk ingestelde inspectie voor een wettelijk ingestelde autoriteit? Hoe “eigenstandig” wordt de Autoriteit woningcorporaties?

Lees hier de gehele brief.

Paul van Dijk

%d bloggers liken dit: