Month: maart 2015

Reactie op essay #regeldruk: Ondernemingsdossier als instrument voor lastenverlichting

Een tweede reactie op het essay “Actoren en factoren” beveelt aan om het Ondernemingsdossier een prominente plaats te geven. Volgens Han de Haas, regisseur Handhaving van de provincie Noord-Brabant is het Ondernemingsdossier “een fantastisch instrument ” om de lasten van het toezicht te verlichten. Lees hier de gehele reactie: Noties Han de Haas. […]

Overleg over toezicht weer uitgesteld

Het algemeen overleg over “privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten” in de Tweede Kamer is tot nader order uitgesteld.  Op 19 maart zouden de commissies van Wonen & Rijksdienst en van Economische Zaken praten over de kabinetsreactie op twee rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: “Toezien op publieke […]

Consultatiedocument over beperking van regeldruk

Toezichthouders moeten niet alleen pleiten voor extra regels maar ook voorstellen doen voor het schrappen of veranderen van regels. Dit stellen Paul van Dijk en Rob Velders in “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht“. Het essay, dat dient ter voorbereiding van een advies van adviescollege Actal over lastenluwe handhaving, […]