Consultatiedocument over beperking van regeldruk

Toezichthouders moeten niet alleen pleiten voor extra regels maar ook voorstellen doen voor het schrappen of veranderen van regels. Dit stellen Paul van Dijk en Rob Velders in “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht“. Het essay, dat dient ter voorbereiding van een advies van adviescollege Actal over lastenluwe handhaving, is nu als consultatiedocument gepubliceerd.

Het essay bepleit een brede benadering van onnodige lasten voor bedrijven en instellingen. Er kan aan verschillende knoppen worden gedraaid om regeldruk te beperken. “Beleid en toezicht moeten niet op elkaar wachten”.

“Het beleid kan meer beleid maken”, aldus het essay. “Daarbij hoort ook het maken van beleidsmatige kaders voor toezichthouders.”

Toezichthouders zelf moeten voldoende oog hebben voor de belangen van de burgers en bedrijven waarop zij toezicht houden. Zij dienen jaarlijks een overzicht te geven van regels die geschrapt of veranderd kunnen worden.

Codes

Van Dijk en Velders bepleiten “codes” voor toezichthouders en voor toezichthoudende organisaties. Daarin kan worden vastgelegd met welke opdracht inspecteurs op pad gaan. Ook zijn uitgangspunten nodig voor bijvoorbeeld de vraag hoe naming and shaming kan worden toegepast en wat het beleid is voor aangekondigde en onaangekondigde controles.

Best practices

Het essay is op zoek naar best practices in andere landen. Zo wordt bepleit om lasten continu te meten. Na elk inspectiebezoek kunnen bedrijven worden uitgenodigd om feedback te geven. “Zo zal de discussie over “hoe slecht” dan wel “hoe goed” het gesteld is met de lasten, zuiver kunnen plaatsvinden.”

Prijs

“Het verlagen van regeldruk heeft ook een prijs”, waarschuwen Van Dijk en Velders. “Zijn bedrijven bereid de prijs te betalen als minder regeldruk betekent dat zij meer verantwoordelijkheid moeten nemen, of meer ruimte moeten geven aan toezichthouders? Zijn publiek en politiek de prijs te betalen als zij daarmee kiezen voor bijvoorbeeld meer onveiligheid of meer incidenten?”

Reacties

Reacties op het essay zijn mogelijk tot 1 april 2015. Het gehele consultatiedocument is hier te lezen: Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht

Categorieën:Geen categorie

5 replies

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s