Archief | april, 2015

Peter Noordhoek: “Essay regeldruk vliegt uit de bocht”

11 apr

Het essay “Actoren en factoren:  over regeldruk en het samenpel van beleid en toezicht” vol behartenswaardige zaken, maar opstellers Rob Velders en Paul van Dijk vliegen op één punt uit de bocht, aldus Peter Nootdhoek van bureau Northedge.

“In het algemeen pleiten ze er namelijk voor dat toezichthouders oog moeten hebben voor de lasten die met regelgeving samengaan, maar ze komen niet met concrete voorbeelden van regels of toezichtactiviteiten die geschrapt kunnen worden. Wel komen ze met allerlei voorstellen voor nieuwe initiatieven, inclusief een ‘toezichtcode’. Niet alleen laten ze daarmee weer zien hoe in de praktijk dereguleringsinitiatief in de praktijk steeds weer tot reregulering leidt, ook gebruiken ze een code, een voorbeeld van wat technisch ‘schaduwregelgeving’ wordt genoemd om het licht van al bestaande regelgeving nog een beetje te laten schijnen. Of dat werkt? Mwah.

Noordhoek wijst erop dat er al principes zijn. In zijn ogen gaat het niet om nieuwe codes, maar om “een groter bewustzijn van het effect van regeldruk op het gedrag van de onder toezichtgestelden en daar goed op reageren”. 

“Aanspreken als je weet dat je zelf ook wordt aangesproken.”

Lees hier de gehele blog: Het gat tussen governance en gedrag.

Van Dijk en Velders gebruiken deze en andere reacties voor een nieuwe versie van het essay.

Kabinet komt met spelregels voor rijksinspecties

3 apr

“Het kabinet streeft naar het expliciteren van spelregels voor rijksinspecties. Hierbij komt ook de positionering van de inspecties aan de orde.” Dit schrijft minister Kamp (EZ) in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over aardbevingsrisico’s in Groningen. De onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen zal wettelijk worden verankerd. 

“Bij de positionering van inspecties is het van belang dat de onafhankelijkheid bij het inwinnen van informatie, bij de keuze waar onderzoek naar wordt gedaan, bij de wijze van inspecteren, bij de oordeelsvorming en verslaglegging helder verankerd is.” Het kabinet wil de Tweede Kamer in de zomer informeren over “de uitkomsten van de hervormingsagenda Rijksdienst voor wat betreft rijksinspecties en toezicht en in het bijzonder over de onafhankelijke taakuitoefening en positionering van SodM.”

Het kabinet zal de onafhankelijkheid van SodM wettelijk verankeren.

“Dit betekent onder meer dat wettelijk wordt vastgelegd dat geen aanwijzingen kunnen worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop SodM een onderzoek verricht. Expliciet wordt gemaakt dat SodM zijn bevindingen en beoordelingen ongewijzigd kan rapporteren aan mij. Ik treed niet in onderzoek of feitelijke beoordeling hiervan. Wel kan ik SodM vragen onderzoek te doen naar een bepaald onderwerp.”

Lees hier de brief van minister Kamp.

%d bloggers liken dit: