Month: juni 2015

Premier draagt ministers op onafhankelijkheid van inspecties te “markeren”

Minister-president Rutte stelt binnenkort aanwijzingen vast waarin hij ministers opdraagt om de onafhankelijkheid van hun inspecties “steviger te markeren”. Dit schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Onafhankelijk en onpartijdig toezicht houden is goed mogelijk binnen de ministeriële verantwoordelijkheid, vindt het kabinet. Een formeel-wettelijke positionering […]

Overleg over toezicht verplaatst naar 24 september

Het algemeen overleg over toezicht is verplaatst naar 24 september. De Tweede Kamer heeft naast minister Blok (Wonen & Rijksdienst) ook minister Kamp (Economische Zaken) uitgenodigd. Het debat stond aanvankelijk gepland in november 2014, maar is al verschillende keren uitgesteld. Op de agenda staan de onderwerpen privatisering, verzelfstandiging en toezicht. […]

Tweede Kamer praat op 30 juni over toezicht

Het algemeen overleg over “privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten” in de Tweede Kamer staat nu gepland op 30 juni. De commissies van Wonen & Rijksdienst en van Economische Zaken praten onder meer over de kabinetsreactie op twee rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: “Toezien op publieke belangen” en […]