Month: september 2015

Kabinet: spanningen tussen bewaken en stimuleren zijn inherent aan toezicht

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een scherper onderscheid tussen de toezichthoudende en stimulerende taak van de Onderwijsinspectie. Het wetsvoorstel is ook interessant voor andere terreinen van toezicht. Volgens het kabinet zijn de spanningen tussen bewaken (sanctioneren) en stimuleren (adviseren) “inherent aan het werk van toezichthouders”.  Het initiatiefwetsvoorstel van […]

Tweede Kamer, kom op voor onafhankelijk toezicht

Politici moeten zich sterk maken voor onafhankelijk toezicht. Dit betogen adviseurs Paul van Dijk en Rob Velders. Vanavond is er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over “Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten” met de ministers Blok (W&R) en Kamp (EZ). Van incidentenpolitiek naar heldere spelregels en omgangsvormen. Twee […]

Annetje Ottow: Ook bedrijven komen onder vuur te liggen

Niet alleen toezichthouders maar ook bedrijven zullen meer en meer onder vuur komen te liggen. Deze verwachting uitte Annetje Ottow, hoogleraar Economisch publiekrecht, in de eerste Toezichtlezing. Toezichthouders zijn verantwoordelijk voor goed toezicht, maar de kernvraag is of ondernemingen de regels naleven. Ottow hield haar toespraak dinsdag ter gelegenheid van […]