Tweede Kamer nog niet klaar met privatisering, verzelfstandiging en toezicht

De bal van privatisering, verzelfstandiging en toezicht ligt weer bij de Tweede Kamer. Dit bleek donderdagavond in een algemeen overleg met minister Blok (Wonen & Rijksdienst). Van het kabinet zijn geen grote initiatieven te verwachten, maar voor de Kamer is de discussie nog niet ten einde.

Op de agenda stonden verschillende rapporten van soms wel drie jaar oud. Het kabinet voegde daaraan beleidsreacties toe, maar geen grote beleidsambities. Zo is minister Blok niet van plan een nieuwe visie op toezicht te formuleren. “Teveel werk” luidt de conclusie van de afweging van kosten en baten, na overleg met de Inspectieraad.

De Tweede Kamer maakt zich nu op om een al bestaande werkgroep nieuw leven in te blazen. Die was eerder opgericht om te praten over het rapport “Verbinding verbroken” van een senaatscommissie uit 2012, maar stond op non-actief, in afwachting van het debat van donderdag. In de Tweede Kamer en bij het kabinet bleek steun te bestaan voor het besliskader dat de Eerste Kamer ontwikkelde. Blok: “Ik ben de hoeder van het besliskader.”

Failliet

De politieke partijen waren het erover eens dat beslissingen over privatisering politieke beslissingen horen te zijn. “Alles wat niet failliet mag gaan, mag niet naar de markt”, luidde daarbij het mantra van SP-Kamerlid Ronald van Raak. “Het mag best failliet”, reageerde D66’er Wouter Koolmees, “als de publieke belangen maar worden geborgd”.

De fractiewoordvoerders wisselden hun standpunten uit. “Privatiseringen zijn niet slecht, maar het is goed dat er kaders komen”, aldus Ingrid de Caluwé (VVD). Bij de PvdA geldt “nee, tenzij”. Bij het CDA staat de samenleving centraal. De ChristenUnie schaarde zich achter het besliskader, dat onder leiding van partijgenoot Kuiper is gemaakt.

Onmisbaar

Het kabinet handhaaft het onderscheid tussen markttoezichthouders als ACM en NZa en rijksinspecties als IGZ en ILT. De eerste groep heeft de status van zelfstandig bestuursorgaan, de tweede van ambtelijke dienst. Blok verklaarde het verschil door een onderscheid te maken tussen overheids- en marktactiviteiten. “Rijksinspecties zijn een onmisbaar instrument voor elke minister. Zij zijn ogen en ogen, niet gefilterd door beleidsafdelingen.” Het kabinet wil dat rijksinspecties onder ministeriele verantwoordelijkheid blijven vallen: “Onder wie vallen ze anders?”

Aanwijzing

Het kabinet werkt nog wel aan een aanwijzing van de minister-president om de onafhankelijkheid van rijksinspecties te versterken en de praktijken van ministeries te harmoniseren. De afstand tot de minister moet niet te groot worden, waarschuwde Blok, want juist die afstand kan leiden tot een te innige band met de sector. Hij zag deze vrees voor regulatory capture bewaarheid in het vroegere toezicht op woningcorporaties, dat nu onder ministeriële verantwoordelijkheid is gebracht.

Toestemming

Anders dan marktautoriteiten mogen de rijksinspecties niet zonder toestemming van hun minister optreden in het parlement. Blok: “Ze mogen hun rapporten sturen, maar de minister zal het woord voeren.” Hij gaat nog na of uitvoeringstoetsen bij wetsvoorstellen standaard naar de Kamer kunnen worden gestuurd.

Verantwoording

Minister Blok legt bij toezichthouders zelf de verantwoordelijkheid om aan te geven wat de baten van het toezicht zijn. Dat is “onderdeel van de verantwoording”. Volgens de minister slagen toezichthouders er steeds beter in om te laten zien wat hun activiteiten opleveren voor de maatschappij. Hij suggereerde dat de parlementaire werkgroep zich hierover nog eens zou buigen. Als er klachten zijn, dan hoort hij het graag.

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s