Kabinet: spanningen tussen bewaken en stimuleren zijn inherent aan toezicht

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een scherper onderscheid tussen de toezichthoudende en stimulerende taak van de Onderwijsinspectie. Het wetsvoorstel is ook interessant voor andere terreinen van toezicht. Volgens het kabinet zijn de spanningen tussen bewaken (sanctioneren) en stimuleren (adviseren) “inherent aan het werk van toezichthouders”. 

Het initiatiefwetsvoorstel van SGP, D66 en CDA is bedoeld om het toezicht op het funderend onderwijs “doeltreffender” te maken. De Onderwijsinspectie moet zich concentreren op wettelijke eisen en duidelijk aangeven wanneer zij een stimulerende rol vervult om de kwaliteit verder te verbeteren. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Kwaliteit

De taken van de Onderwijsinspectie gaan verder dan het controleren of scholen aan de wettelijke minimum-eisen voldoen, bevestigden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in reactie op het wetsvoorstel:

 “Het kabinet wil het toezicht op de kwaliteit zodanig inrichten dat het verbeterpotentieel transparant en inzichtelijk wordt gemaakt, ook boven het wettelijk minimum. () Het kabinet vindt het vooral van belang dat het toezicht bijdraagt aan de kwaliteits- en verbetercultuur in brede zin.”

Spanningen

Volgens de bewindslieden zijn spanningen tussen bewaken (sanctioneren) en stimuleren (adviseren) “inherent aan het werk van toezichthouders”:

“Dat vraagt om inspecteurs die zich bewust zijn van deze rollen en weten hoe ze daarmee moeten omgaan in de praktijk. Verder moet het helder zijn voor scholen wanneer sprake is van oordelen met mogelijk juridische consequenties, of van stimulerende bevindingen die meer ruimte laten voor een eigen opvatting. Daarbij mag men verwachten dat professionele bestuurders, schoolleiders en leraren de spanning tussen deze rollen kennen en daarmee om kunnen gaan. De nieuwe werkwijze vraagt niet alleen veel van scholen, maar zeker ook van de inspectie. Daartoe wordt er de komende periode veel energie gestoken in de inspectieorganisatie. De medewerkers van de inspectie zullen hun vak verder ontwikkelen. Ook in de informatie-uitwisseling met schoolbesturen zullen veel stappen gezet moeten worden.”

Operationalisering

Bussemaker en Dekker bevestigen dat deugdelijkheidseisen moeten worden uitgewerkt door de “wetgevende en bestuurlijke macht”, maar vinden dat de inspectie de wettelijke eisen moet “operationaliseren” in toezichtkaders:

“De interpretatie van wettelijke eisen vindt in de eerste plaats door de wetgever plaats en is terug te vinden in de verslaglegging van de parlementaire behandeling. Daarnaast heeft ook de rechter een rol bij de interpretatie van deze wettelijke eisen. De inspectie operationaliseert de wettelijke eisen in toezichtkaders. Deze operationalisering is onmisbaar om richting te geven aan het werk van inspecteurs en is bovendien van groot belang voor de scholen. De operationalisering vindt plaats in de vorm van beschrijvingen die verduidelijken wat de wettelijke eisen in de praktijk betekenen.”

Anders

Volgens het kabinet moet de inspectie anders gaan werken om ervoor te zorgen dat de inhoud van de toezichtkaders wordt herkend en erkend door leraren, schoolleiders en besturen.

“Dit vraagt om een andere manier van werken van de inspectie, die actiever in gesprek gaat met het onderwijsveld over hun toezicht. Daarom zal de inspectie bij de totstandkoming van toezichtkaders bestuurders, schoolleiders en leraren uitgebreider consulteren dan nu het geval is met het ‘ringenoverleg’. Ook de begrijpelijkheid van de inspectierapporten behoeft verbetering. Voor iedereen moet duidelijk zijn wat de status is van wat de inspectie in haar rapporten opschrijft: of het gaat om toezicht op naleving van de deugdelijkheidseisen of om stimulerend toezicht. Bij de uitgebreidere consultatie zou onder meer gewerkt kunnen gaan worden met internetconsultatie.”

Vraag

Reageren? Dat kan hier of via LinkedIn.

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s