Month: november 2015

Raad van State: beperking zeggenschap over rijksinspectie is ongewenst en ongrondwettig

De Raad van State is het niet eens met de manier waarop de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt. Volgens het hoogste adviesorgaan van de regering is het ongewenst en ongrondwettig om de mogelijkheid van ministeriële aanwijzingen aan de toezichthouder te beperken. Ministeries staan onder leiding van een minister, bepaalt artikel […]

Nieuwe leergang over toezicht

De Universiteit van Utrecht organiseert een nieuwe leergang Toezicht in de 21e eeuw: ‘Hoe kunnen toezichthouders schandalen zoals VW en Libor voorkomen, binnen de beperkte beschikbare middelen en zonder tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van ondernemingen over te nemen?’ Met de leergang wil de faculteit Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatieleergang bijdragen […]

OESO: betrek buitenwereld meer bij handhaving

Landen betrekken stakeholders nauwelijks bij de uitvoering en handhaving van regels. Dit staat te lezen in de Regulatory Policy Outlook 2015 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport bevat ook aanbevelingen voor Nederland. Uit het rapport blijkt dat landen de buitenwereld steeds meer inschakelen bij de voorbereiding van regelgeving, […]