Archief | december, 2015

Nieuw jaar, nieuw toezicht

31 dec

Op 1 januari zijn in Nederland 167 nieuwe regelingen in werking getreden. De ToezichtTafel serveert enkele  veranderingen in het toezicht: nieuw toezicht, genationaliseerd toezicht, een toezichthouder met een nieuwe naam. En nieuwe aanwijzingen over rijksinspecties.

Wet toezicht kredietunies

De Wet toezicht kredietunies creëert een afzonderlijk toezichtkader voor kredietunies in de Wet op het financieel toezicht. Er gelden eisen voor de solvabiliteit en liquiditeit.

Toezicht Waarborgwet en Metrologiewet

Het toezicht op de naleving van de Waarborgwet en de Metrologiewet verhuist van Verispect naar het Agentschap Telecom. Het toezicht, dat eerder werd geprivatiseerd, komt nu weer in handen van de Staat.

Autoriteit persoonsgegevens

Het College bescherming persoonsgegevens gaat voortaan door het leven als Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder krijgt de mogelijkheid om overtredingen te bestraffen met een boete van maximaal  € 820.000.

Aanwijzingen

De Aanwijzingen inzake rijksinspecties treden op 1 januari in werking. De Tweede Kamer stelde hierover vragen, de antwoorden van minister Blok zijn nog niet verschenen.

Tweede Kamer stelt vragen over Aanwijzingen rijksinspecties

4 dec

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister Blok (Wonen & Rijksdienst) over de Aanwijzingen inzake rijksinspecties. De vragen staan hier.

De Aanwijzingen zijn bedoeld om “invulling” te geven aan de onafhankelijkheid in de oordeelsvorming van de rijksinspecties. De regels moeten op 1 januari 2016 in werking treden. De Aanwijzingen inzake rijksinspecties staan hier.

Onlangs waarschuwde de Raad van State dat ministers verantwoordelijk zijn voor rijksinspecties en dat zij de zeggenschap daarover niet kunnen beperken. De Raad van State keerde zich daarom tegen het wetsvoorstel dat de mogelijkheden van de minister van Economische Zaken beperkt om aanwijzingen te geven aan het Staatstoezicht op de Mijnen. Meer over dit advies: hier.

%d bloggers liken dit: