Archief | april, 2016

Femke de Vries: Toezichthouder moet communiceren over ‘waarom’

16 apr

Een toezichthouder die een fout maakt, moet aandacht besteden aan het het ‘waarom’ van zijn handelen. Dit stelde Femke de Vries bij haar inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Toezicht in Groningen. Louter communiceren over het proces kan nog minder vertrouwen wekken dan in het geheel niet communiceren.

De Vries baseert haar stelling op onderzoek dat begin 2016 is uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten, die fouten maakte in het dossier rentederivaten. De AFM wilde weten welke vorm van transparantie bijdraagt aan vertrouwen in de toezichthouder.

Uit het onderzoek blijkt dat inzicht in de beweegredenen leidt tot meer vertrouwen. Het waarom van het optreden is belangrijker dan het waarom van een concrete maatregel. Procesinformatie over tekortkomingen kan juist leiden tot minder vertrouwen in de deskundigheid en in de goede bedoelingen van de toezichthouder.

De Vries vindt het nog te vroeg om op basis van dit onderzoek vergaande conclusies te trekken, maar stelt wel dat transparantie loont. “De uitkomsten van dit onderzoek lijken het beeld te bevestigen dat vooral communiceren over “het waarom” van overheidsoptreden bijdraagt aan vertrouwen, meer dan communicatie over het proces.”

De oratie van Femke de Vries is hier te lezen.

Zie ook de interviews op 16 april 2016:

 

%d bloggers liken dit: