Month: mei 2016

Theodor Kockelkoren pleit voor idealen in toezicht

Theodor Kockelkoren, voormalig bestuurder van de AFM, pleit voor bezieling in het toezicht. Zonder idealen verzandt toezicht in een nutteloze bureaucratie, schrijft hij in zijn boek “Toezicht als beroep“. Tegelijkertijd waarschuwt Kockelkoren dat toezicht geen panacee is, dat voor alle problemen dé oplossing biedt. Meer informatie over het boek staat hier.   Meepraten […]

Wat moet nieuw kabinet met toezicht?

Als het aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ligt, staat toezicht op de agenda van een volgend kabinet. Dit blijkt uit een memo aan de programmacommissies van politieke partijen. De WRR vraagt aandacht voor vier thema’s: Veerkrachtige economie, Brede innovatie, Sociale samenhang, Navigeren in een veranderende wereld en Waardegedreven […]

“Niet representatief maar responsief toezicht”

Toezicht moet niet representatiever maar responsiever worden. Dit schrijft Aute Kasdorp in reactie op de blog op de ToezichtTafel over representatief toezicht. Lees hier zijn column: ‘Representatief toezicht’ propageren leidt tot verwarring en teleurstelling, ben ik bang. Het toezicht moet wel responsiever, maar dat is wezenlijk iets anders. Representatief toezicht lijkt impliciet […]

Representatief toezicht?

Menig toezichthouder heeft de mond vol van effectiviteit, transparantie en verantwoording, maar moet toezicht niet ook representatief zijn? Dit is een van de vragen tijdens het Nieuwspoort Seminar op 1 juni. Nederlandse toezichthouders boren verschillende bronnen aan om de legitimiteit van hun optreden aan te tonen. Ze zeggen effectief te zijn (output-legitimiteit), ze streven […]