Wat moet nieuw kabinet met toezicht?

Als het aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ligt, staat toezicht op de agenda van een volgend kabinet. Dit blijkt uit een memo aan de programmacommissies van politieke partijen.

De WRR vraagt aandacht voor vier thema’s: Veerkrachtige economie, Brede innovatie, Sociale samenhang, Navigeren in een veranderende wereld en Waardegedreven publieke sector. Binnen het laatste thema herinnert het adviescollege aan inzichten uit het rapport “Toezien op publieke belangen”:

“Externe toezichthouders dienen meer te reflecteren op de borging van publieke belangen in het veld waarop zij toezicht houden. Zij bevinden zich immers in een unieke positie om vanuit een onpartijdige houding problemen te signaleren of kansen te zien waarbij die publieke belangen in het geding zijn. Een reflectieve toezichthouder signaleert, agendeert, deelt kennis en koppelt actief terug naar politiek, bestuur en het veld.  Dit kan bijvoorbeeld door jaarlijks een ‘Staat van de sector’ op te stellen of door wetgevingsbrieven over knelpunten in beleid en wetgeving. Deze signalerende en agenderen- de functie vereist versterking van de onafhankelijke positionering van toezichthouders.”

Met het verzelfstandigen van overheidstaken is de rol van het interne en externe toezicht gegroeid, aldus de WRR. De raad herinnert aan het belang van checks and balances binnen semipublieke organisaties:

“Goed bestuur begint bij de interne organisatie. Als de interne checks and balances niet op orde zijn, komt het externe toezicht altijd te laat. Deze controlemechanismen zijn te versterken door bijvoorbeeld de invoering van vormen van collegiaal bestuur. Ook kunnen belanghebbende partijen zoals cliënten of werknemers een derde orgaan vormen – naast bestuur en raad van toezicht – om zo het interne weerwerk te verbeteren.”

Het document is geschreven met het oog op de geplande verkiezingen van maart 2017.

“De handreikingen zijn geen concrete beleidsrecepten of ontwerpmaatregelen, maar omvatten richtingen waarin het beleid zich naar het oordeel van de WRR zou moeten ontwikkelen dan wel beleidskeuzes waarvoor de politiek staat.”

Op 1 juni spreken toezicht, wetenschap en politiek over effectiviteit, transparantie en verantwoording van toezicht. Aan dit tweede Nieuwspoort Seminar wordt deelgenomen door Chris Fonteijn, Annetje Ottow, Kees Verhoeven, Femke de Vries en Kutsal Yesilkagit. Aanmelden kan hier.

Categorieën:Geen categorie

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s