Geen extra maatregelen tegen regeldruk door toezicht

Het kabinet neemt geen extra maatregelen om de regeldruk door toezichthouders te beperken. Dit blijkt uit de voorjaarsrapportage regeldruk.

 Adviescollege Actal adviseerde om toezichtlasten voor goede nalevers terug te dringen door gebruik van “bedrijfseigen risicobeheersingssystemen” en door meer gebruik van zelfregulering. Ook adviseerde Actal om de kennis van inspectiediensten over de naleefbaarheid van wet­ en regelgeving beter te betrekken bij het identificeren van regeldrukverminderende maatregelen.

Volgens het kabinet sluiten de adviezen van Actal aan bij de initiatieven die al zijn opgepakt in het kader van de modernisering van het toezicht.

“Al langer houden toezichthouders rekening met het naleefgedrag van bedrijven en de borging van de risicobeheersing binnen het bedrijf.”

Ook zouden toezichthouders met hun kennis al bijdragen aan regeldrukvermindering door hun betrokkenheid bij de zogenaamde “toezichttafels” en de “maatwerkaanpakken” regeldruk. De toezichttafels zijn bedoeld om de toezichthouder, het betrokken ministerie en de sector afspraken te laten maken over slimmer, beter en efficiënter toezicht. “De toezichttafels worden als mogelijk instrument binnen de maatwerkaanpak regeldruk geborgd.” Deze “toezichttafels”, die eind 2014 werden toegezegd, hebben overigens niets te maken met deze website (die actief is sinds augustus 2013).

Verantwoordelijkheid

Actal maakte bij het advies over “lastenluwe handhaving” onder meer gebruik van het essay “Actoren en factoren, over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht”, dat ook op deze ToezichtTafel is gepubliceerd. In het essay werd geadviseerd om toezichthouders een eigen verantwoordelijkheid te geven in de aanpak van lasten.

“Zij kunnen niet alleen verwijzen naar de verantwoordelijkheid van “de wetgever” of “het beleid”, maar dienen ook zelf oog te hebben voor het perspectief van degenen op wie zij toezicht houden.”

Toezichthouders zouden elk jaar een overzicht moeten geven van regels die geschrapt of veranderd kunnen worden omdat zij nutteloos zijn (geworden) dan wel niet optimaal of niet effectief (meer) zijn.

Bron

“Toezicht blijft een mogelijke bron van ervaren regeldruk en zal daarom de aandacht van het kabinet blijven hebben”, meldt de voorjaarsrapportage. “Slimmer, beter en efficiënter toezicht” is een van de actielijnen voor het verminderen van regeldruk, het creëren van meer ruimte in wet­ en regelgeving en betere (digitale) dienstverlening voor ondernemers, burgers en professionals. “Het verminderen van toezichtlasten voor goed nalevende ondernemers is een belangrijk onderdeel van het regeldrukprogramma.”

 

Actal

Uit de rapportage blijkt ook dat het kabinet niet verder wil met het adviescollege Actal. “De strategische advisering over de aanpak van de bestaande regeldruk zal dichter bij de doelgroepen van het beleid worden belegd.” De plannen voor de vernieuwde aanpak van regeldruk worden nog verder uitgewerkt.

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s