Month: augustus 2016

Werkgroep Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij privatisering en verzelfstandiging

De Tweede Kamer moet nauwgezet volgen of het kabinet het eigen “besliskader” voor privatiseringen en verzelfstandigingen volgt. Dit adviseert een parlementaire werkgroep in het rapport Hoe gaat het verder?. Sinds 2013 zijn de aandachtspunten en richtlijnen in vijf van de vijftien gevallen aantoonbaar gebruikt. Een commissie van de Eerste Kamer pleitte in het […]

Financiële sector tegen voorstel voor “naming and shaming”

De financiële sector is uitermate kritisch over het voorstel om AFM en DNB meer informatie openbaar te laten maken. Dit blijkt uit de reacties op het ontwerp van de Wet transparant toezicht financiële markten. De consultatie liep tot 14 augustus. Zowel de Autoriteit Financiële Markten als De Nederlandsche Bank vroeg aan minister Dijsselbloem om meer wettelijke ruimte  voor openbaarmaking van informatie […]