Archief | augustus, 2016

Werkgroep Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij privatisering en verzelfstandiging

29 aug

De Tweede Kamer moet nauwgezet volgen of het kabinet het eigen “besliskader” voor privatiseringen en verzelfstandigingen volgt. Dit adviseert een parlementaire werkgroep in het rapport Hoe gaat het verder?. Sinds 2013 zijn de aandachtspunten en richtlijnen in vijf van de vijftien gevallen aantoonbaar gebruikt.

Een commissie van de Eerste Kamer pleitte in het rapport “Verbinding verbroken” (2013) voor het gebruik van een besliskader bij privatiseringen en verzelfstandigingen. Het kabinet nam zich voor het kader te gebruiken bij elke privatisering of verzelfstandiging.

Een werkgroep van de Tweede Kamer is nagegaan in hoeverre het besliskader is gevolgd en wat de intentie van het kabinet was:

schema werkgroep-van raakUit het rapport:

“Van de vijftien privatiseringen/verzelfstandigingen vermeldt het kabinet in acht gevallen het besliskader te (zullen) volgen, waarvan er één gedeeltelijk wordt gevolgd. In drie gevallen is dit aantoonbaar gebeurd, in drie gevallen is het nog niet te beoordelen of het totale kader wordt gevolgd.” In één geval is het niet gevolgd en het kabinet heeft ook gezegd dit niet te doen. “Van de zes gevallen waar het kabinet zich niet heeft uitgesproken over het gebruik van het besliskader is bij drie afgeronde trajecten geen toepassing van het kader aangetroffen. Over drie lopende trajecten is de toepassing van het besliskader ook niet aangetroffen, maar dat zou nog kunnen volgen.”

Conclusie is:

“In één derde van de vijftien privatiserings/verzelfstandigingstrajecten is het besliskader gevolgd, waarvan er één gedeeltelijk. In acht gevallen heeft het kabinet uitgesproken het besliskader geheel of gedeeltelijk te volgen.”

Openbaar bestuur

Update 10-9: Het rapport van de werkgroep staat binnenkort op de agenda van de Tweede Kamer, tijdens een (nog te plannen) algemeen overleg met minister Blok (W&R) over het openbaar bestuur.

 

 

 

Financiële sector tegen voorstel voor “naming and shaming”

15 aug

De financiële sector is uitermate kritisch over het voorstel om AFM en DNB meer informatie openbaar te laten maken. Dit blijkt uit de reacties op het ontwerp van de Wet transparant toezicht financiële markten. De consultatie liep tot 14 augustus.

Zowel de Autoriteit Financiële Markten als De Nederlandsche Bank vroeg aan minister Dijsselbloem om meer wettelijke ruimte  voor openbaarmaking van informatie over individuele bedrijven; de toezichthouders willen vaker man en paard kunnen noemen. Eerder werd in de parlementaire enquête naar het financieel stelsel aandacht gevraagd voor het verbeteren van het transparantie van het toezicht.

Minister Dijsselbloem van Financiën wil de wettelijke mogelijkheden van de toezichthouders vergroten. Hij legde in juni een wetsontwerp ter consultatie voor, onder verwijzing naar “een breed levende behoefte aan meer transparantie in de prestaties van marktpartijen en in de werkzaamheden van de toezichthouders”. De wet moet de basis bieden voor:

  • meer mogelijkheden om te waarschuwen
  • publicatie van vergelijkingen tussen (met name genoemde) ondernemingen
  • reageren op (onjuiste) uitlatingen van personen onder toezicht
  • publicatie van kerngegevens over banken, zoals de leverage ratio

De consultatie heeft 15 (openbare) reacties opgeleverd. Daaruit blijkt vooral een grote bezorgdheid over “naming and schaking”. De vertegenwoordigers van de financiële sector tonen zich niet overtuigd van de noodzaak van extra publicatiemogelijkheden en zijn bang dat hiermee de belangen van ondernemingen worden geschaad.

Op de consultatie is niet gereageerd door vertegenwoordigers van consumenten en niet-institutionele beleggers.

Meer informatie over de consultatie staat hier.

 

 

 

%d bloggers liken dit: