Raad van State: kosten van toezicht nooit helemaal doorberekenen

Doorberekening van kosten van toezicht moet een uitzondering blijven, vindt de Raad van State. Er moet altijd een deel uit de algemene middelen worden betaald. Dit antwoordt het adviescollege op vragen van de Tweede Kamer

De Raad van State constateert dat ook het kabinet in Maat houden 2014 kiest voor het uitgangspunt

“dat de kosten van toezicht op de naleving in beginsel uit de algemene middelen moeten worden voldaan, omdat wetgeving steeds wordt opgesteld vanuit een algemeen belang en de handhaving ervan dus ook een algemeen belang dient.”

Het kabinet houdt zich niet aan de eigen uitgangspunten, aldus de Raad. Bij de ACM wordt teveel doorberekend aan het bedrijfsleven, bij de NVWA valt niet te beoordelen of de uitgangspunten zijn gevolgd.  De Tweede Kamer vroeg overigens niet naar het regime in het financieel toezicht, waar de kosten nu volledig worden doorberekend aan de sector.

De Raad van State redeneert vanuit het algemeen belang van toezicht:

“Toezicht is niet in de eerste plaats van belang voor het individu of voor de groep, maar voor de maatschappij als geheel. Toezicht wordt ook uitgeoefend als er niet om wordt gevraagd.”

Dat wil niet zeggen dat kosten nooit kunnen worden doorberekend:

“Op zichzelf levert het feit dat toezicht op de naleving aan een ieder ten goede komt, immers geen dwingende reden op om de kosten ervan volledig ten laste van de algemene middelen te brengen.

De redenering van de Raad van State (afdeling Advisering):

“Bekostiging uit de algemene middelen is uitgangpunt, omdat toezicht op de naleving een overheidstaak is. Indien er aanleiding is om kosten van het toezicht door te berekenen, dan is het van belang deze zodanig vorm te geven dat het ‘tenzij’ een uitzondering blijft op de hoofdregel. Dit betekent dat in elk geval een deel van de toezichtkosten uit de algemene middelen moet worden betaald. Daarmee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt. Welk deel van de kosten wel en welk deel niet wordt doorberekend en welke kosten dit betreft, is in abstracto een moeilijk te beantwoorden vraag. Dit is uiteindelijk een politieke keuze. In essentie gaat het om de vraag naar de aard en omvang van het toezicht dat de overheid wenst en welke prijs zij bereid is daarvoor te betalen. Vervolgens is het van belang dat de overheid zich aan die keuze houdt. De Afdeling merkt daarbij op dat het niet de bedoeling is dat met de doorberekening van toezichtkosten louter begrotingsdoelen worden nagestreefd.”

Lees hier de volledige “voorlichting” van de Raad van State .

 

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s