Month: oktober 2017

Techniek en toezicht: “Herbezinning nodig”

“Toezichthouders moeten oog hebben voor de grenzen van systemen: waar houdt het systeem op en begint de mens?” Dit schrijft de Delftse docent bestuurskunde Haiko van der Voort in zijn column “Meanderen tussen mens en machine. Hij pleit voor een “herbezinning op toezicht”: “Als systemen groeien of anderszins veranderen, dan […]

Bewindspersonen van en voor toezicht

Mocht er in de komende kabinetsperiode discussie ontstaan over een markttoezichthouder of rijksinspectie, welke minister of staatssecretaris kan dan ter verantwoording worden geroepen? Een overzicht op basis van de portefeuilleverdeling van Rutte III:Sommige ministers en staatssecretarissen zijn beleidsverantwoordelijk voor verschillende toezichthouders. Minister Dekker (Rechtsbescherming) is verantwoordelijk voor drie toezichthouders. Ook in […]

De regels van Rutte III

Wat is de wetgevingsagenda van het het aanstaande kabinet? Rutte III  wil ruimte bieden en regeldruk beperken, maar kondigt ook nieuwe regels aan. Een overzicht van voornemens op het gebied van wetgeving in het regeerakkoord: Veiligheid 1. Wegnemen knellende kaders in strafrechtketen, waaronder sectorspecifieke beperkingen ten opzichte van Arbeidstijdenwet 2. Voortzetting wetsvoorstel Geweldsaanwending […]

Wat zegt regeerakkoord over toezicht?

Wat zegt “Vertrouwen in de toekomst” over – vertrouwen in – het toezicht? Het nieuwe regeerakkoord draait aan verschillende knoppen die toezichthouders raken. Op de ToezichtTafel enkele passages: over wetten, budgetten en een organogram: “Nog te vaak verzanden we, met de beste bedoelingen, in gedetailleerde regelgeving vanuit de overheid. Maar […]