Archief | januari, 2020

Drie consortia gezocht voor onderzoek naar toezicht

12 jan
Drie consortia gaan onderzoek doen naar “de rol van toezicht in een veranderende samenleving”. Het onderzoeksprogramma ‘Vernieuwing van Toezicht’ is een initiatief van de Inspectieraad en het Markttoezichthoudersberaad. 
De thema’s zijn geclusterd in:

  • Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
  • Kwaliteit en professionaliteit van toezicht
  • Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezich

Consortia

Het is de bedoeling om in 2020 drie consortia te selecteren. Begin februari wordt daartoe een call for proposals gepubliceerd.Consortia moeten onderzoekers en maatschappelijke partijen verbinden. Per consortium dienen minimaal drie verschillende toezichthouders betrokken te zijn.
Gemeenschap
Het onderzoeksprogramma bouwt voort op de Wetenschapsagenda Toezicht en is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda van NWO.

“Het programma Vernieuwing van Toezicht is erop gericht om een community of knowledge op te bouwen rond sectoroverstijgende toezichtsvraagstukken. Die gemeenschap moet eraan bijdragen dat toezichtonderzoekers en toezichthouders elkaar steeds beter weten te vinden, er meer wetenschappelijke kennis over toezicht wordt ontwikkeld, en dat die kennis beter wordt verspreid en benut.”

Meer informatie is hier te vinden.

%d bloggers liken dit: