Month: mei 2020

‘Toezicht belangrijke waarborg in coronacrisis’

Het is belangrijk dat inspecties en onafhankelijke toezichthouders hun taak kunnen blijven uitvoeren. Volgens het College voor de Rechten van de Mens vormen controle en onderzoek een belangrijk rechtsstatelijk waarborgmechanisme. “Er is bijvoorbeeld een mensenrechtelijke plicht om personen van wie de vrijheid is ontnomen voldoende te beschermen tegen het virus […]