Month: juni 2020

Inspecties vragen hulp van startups

De Inspectie SZW en het Staatstoezicht op de Mijnen roepen de hulp in van startups om hun toezicht te verbeteren. De rijksinspecties doen mee aan het programma “Startup in Residence InterGov”, waarin overheidsorganisaties op zoek zijn. naar innovatieve oplossingen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Interventies De Inspectie SZW heeft […]

Elke toezichthouder kan corona-toezichthouder worden

Verschillende toezichthouders kunnen worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de corona-regels. Dit blijkt uit het voorontwerp van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De Wet publieke gezondheid wordt nu gehandhaafd door de NVWA en de IGJ, maar de minister kan straks tijdelijk ook andere toezichthouders aanwijzen. De […]