Elke toezichthouder kan corona-toezichthouder worden

Verschillende toezichthouders kunnen worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de corona-regels. Dit blijkt uit het voorontwerp van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

De Wet publieke gezondheid wordt nu gehandhaafd door de NVWA en de IGJ, maar de minister kan straks tijdelijk ook andere toezichthouders aanwijzen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 bevat bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn. Een voorontwerp is op de website gemeente.nu te vinden.

“In een aantal gevallen zijn op specifieke publieke en besloten plaatsen met het oog op het toezicht op de naleving van sectorale wetgeving veelal ambtenaren van andere toezichtsinstanties actief. Het ligt uit praktisch oogpunt het meest voor de hand dat deze ambtenaren aldaar tevens toezicht houden op de naleving van de regels uit dit wetsvoorstel.”

Naast de NVWA en de IGJ kunnen ook ambtenaren van de Inspectie SZW toezicht houden op de naleving van de regels op de werkplek.

Lappendeken

Bij de memorie van toelichting is een overzicht opgenomen van toezichthouder en handhavingsinstanties. De Nederlandse Orde van Advocaten is daarover kritisch en spreekt van “een lappendeken aan toezichthouders en bevoegde gezagen.”

 

Categorieën:Geen categorie

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s