CvTA: verlicht toezicht bij goed gedrag

Beheersorganisaties voor auteursrechten kunnen ‘verlicht’ toezicht verdienen met goed gedrag. Het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten heeft sinds 1 januari extra wettelijke mogelijkheden voor ‘verscherpt’ toezicht, maar minister en toezichthouder zien ook mogelijkheden om de lasten te verminderen. Zo kan de CvTA minder informatie uitvragen bij organisaties die ‘meerjarig’ hebben aangetoond dat zij voldoen aan de regels.

Per 1 januari gelden nieuwe regels in de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. De regels morgen de ‘preventieve werking’ van het toezicht versterken door de capaciteit te richten op organisaties waar de kans op overtreding het grootst is. Het is de bedoeling dat het toezicht ‘gerichter’ wordt: ‘verscherpt waar nodig, verlicht waar mogelijk.’

Stap terug

Toezichthouder CvTA wil in 2021 met de sector van het collectief beheer werken aan efficiënter toezicht, met als doel de administratieve lasten te verminderen voor zowel de onder toezicht staande organisaties als voor het CvTA. Ook wordt gekeken naar de introductie van vormen van verlicht toezicht bij ‘goed gedrag’.

‘In de optimale situatie zijn de organisaties zodanig op orde en ‘gezond’ en functioneert het intern toezicht dusdanig, dat de externe toezichthouder een stap terug kan doen. Het CvTA heeft een voorkeur voor risico-gebaseerd toezicht boven incident-gestuurd toezicht.’

Verbeterplan

Verscherpt toezicht is mogelijk als er twijfel bestaat aan een juist beleid of juiste gang van zaken bij beheer organisaties. Zij kunnen dan gedwongen worden om een verbeterplan te maken en mee te werken aan voortgangsgesprekken. De toezichthouder voerde in de praktijk al gesprekken in het kader van ‘geïntensiveerd’ toezicht.

Trackrecord

Minister Dekker wilde aanvankelijk ook het ‘verlicht toezicht’ in de wet vastleggen, maar hij zag hiervan af op advies van de commissie auteursrecht. Minister Dekker: ‘Het College kan het beste zelf invulling geven aan verlicht toezicht voor organisaties met een goede trackrecord door beleidsregels vast te stellen waarin zij de specifieke gevallen identificeert die in aanmerking komen voor verlicht toezicht.’ Het College is hierover in gesprek met de branche. Het externe toezicht kan onder meer afhankelijk worden gemaakt van het intern toezicht of van een keurmerk.

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s