ACM presenteert resultaten van rechtszaken in 2020

De Autoriteit Consument en Markt werd er in het verleden wel van beticht veel beroepen tegen door haar genomen besluiten te verliezen. Dat beeld ondergraaft het gezag van de toezichthouder. Tevens worden er (daardoor?) ook, meer dan bij andere toezichthouders, besluiten van de ACM voor de rechter aangevochten. Het beeld dat de ACM veel rechtszaken verliest klopt in elk geval niet voor 2020, zo blijkt uit een overzicht dat het vandaag presenteerde.

In 2020 zijn er 39 rechtszaken tegen besluiten van de ACM gevoerd. In 26 gevallen (66%) is het bestreden besluit in stand gebleven. Daarbovenop is in twee gevallen het besluit grotendeels in stand gebleven. In acht gevallen (21%) hield het besluit geheel geen stand en in twee gevallen grotendeels niet.

In het kort komen de (grotendeels) verloren zaken op het volgende neer:

PartijOnderwerpUitspraak
Netbeheer Nederland en NEDUVoorstel tot wijziging Informatiecode door ACM.AvvAdvies AP over verwerken van persoonsgegevensBelanghebbende, procesbelangOm uitvoering te kunnen geven aan de Informatiecode, moeten de netbeheerders beschikken over een geldige verwerkingsgrondslag in de AVG. Hiermee is niet verenigbaar dat de ACM deze bepalingen dwingend (en onvoorwaardelijk) heeft geformuleerd. Dat heeft namelijk tot gevolg dat als is voldaan aan de toepassingsvoorwaarden, de netbeheerder moet overgaan tot gegevensverstrekking, ongeacht of sprake is van een grondslag in de zin van artikel 6 van de AVG. Het bestreden besluit legt daarmee, in weerwil van de toelichting, (toch) in strijd met de artikelen 54 van de Elektriciteitswet 1998 en 22 van de Gaswet aan de regionale netbeheerders een verplichting tot informatieverstrekking op.
Executieveilingen
(Appèl in kort geding)
Huizenhandelaren vorderen in k.g. nakoming van een met ACM gesloten overeenkomst inzake schadevergoeding naar aanleiding van vernietiging ACM besluiten door het CBb.Vordering grotendeels afgewezen. Bodemrechter moet beoordelen of standpunt ACM juist is.
Toegang tot netwerken KPN en VodafoneZiggoTelecommunicatiewet. Marktanalysebesluit Wholesale Fixed Acces (WFA).Modified greenfield-benadering. Geen gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht.
Liander vs anoniemArtikel 51 E-wet Klacht ingediend door niet meer bestaande entiteit blijkens uittreksel KvKGeen partij in de zin van artikel 51 E-wet
PostNLDoor ACM is aan PostNL een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van het discriminatieverbod in artikel 9, eerste lid, van de Postwet 2009.Het College komt tot het oordeel dat de conclusie van ACM in het bewerkelijkheidsonderzoek is gebaseerd op een te beperkte onderzoeksvraag en dat het onderzoek wat betreft representativiteit en steekproefgrootte tekortschiet. Er is onvoldoende bewijs voor de overtreding. 
NEAN vs Lianderartikel 23 E-wet, aansluitplicht voor netbeheerdersArtikel 16 WWOZ objectafbakening Aan WOZ-beschikking kan weerlegbaar bewijsvermoeden worden ontleend. Deze bewijslast rust op degene die objectafbakening betwist. 
Anoniem vs LianderArtikel 23 E-wet, aansluitplicht voor netbeheerdersArtikel 16 WWOZ objectafbakening Aan WOZ-beschikking kan weerlegbaar bewijsvermoeden worden ontleend. Deze bewijslast rust op degene die objectafbakening betwist. Zie ECLI:NL:CBB:2020:364 
Netflix International B.V.Besluit tot opleggen van een last onder dwangsom (sanctiebesluit). Verplichting om e-mailadres te verstrekken of voldoet de LiveChat van eiseres (ook) aan de wettelijke vereisten? Nu de telefoon als communicatiemiddel in elk geval voldoet aan artikel 6, eerste lid, onder c, van de Consumentenrechtenrichtlijn, voldoet de door eiseres op haar website beschikbaar gestelde LiveChat daar, mede gelet op wat hierna over de functionaliteiten daarvan wordt overwogen, naar het oordeel van de rechtbank ook aan. () Nu artikel 3:15d, eerste lid, onder b, van het BW niet vereist dat permanent op een gemakkelijke wijze communicatie met de dienstverlener mogelijk moet zijn, voldoet eiseres met haar LiveChat naar het oordeel van de rechtbank ruimschoots aan de eis dat haar elektronische postadres gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Het beroep van eiseres tegen het sanctiebesluit is gegrond en dat besluit wordt vernietigd. Hiermee is de verplichting tot openbaarmaking vervallen, zodat ook het besluit tot openbaarmaking van het sanctiebesluit wordt vernietigd.
Water en Energiebedrijf Bonaire (CGB) en Contour Global Bonaire (CGB)Productieprijs-beschikking Wet en Regeling elektriciteit en drinkwater BES (Bonaire).Systeemuitspraak. Rechtskarakter methodebesluit. Exceptieve toetsing methodebesluit en WACC-bijlage. Methode in algemene zin aanvaardbaar. () Werkelijke kosten projectfinanciering ten onrechte niet in aanmerking genomen. Daardoor ook “gearing” te laag vastgesteld. Twee bedrijven wegens onvoldoende vergelijkbaarheid ten onrechte in vergelijkingsgroep WACC opgenomen.Derde-belanghebbende. Rechtstreeks belang en afgeleid belang.Procesbelang.Vernietiging aangevallen uitspraak en beschikking op bezwaar. Opdracht ACM nieuwe beschikking op bezwaar. 
Netbeheer WestlandElektriciteits- en Gaswet.Bestuurlijke boete wegens het in strijd met het concurrentieverbod beschikbaar stellen van meetinrichtingen. Beroep op gelijkheidsbeginsel. Onvoldoende onderzoek.  

Rob Velders

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s