Algemene Rekenkamer: Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen – Een onzichtbaar probleem

Publicatiedatum: 20-1-2021
28 pagina’s
Link naar persbericht Algemene Rekenkamer
Hoort bij Algemene Rekenkamer: Handhaven in het duister. De aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen, deel 2

Samenvatting

Milieucriminaliteit en -overtredingen door BRZO-bedrijven

Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn een risico voor hun omgeving en het milieu. Dit zijn activiteiten waarop toezicht dient te worden gehouden volgens de wet en waar sancties voor gelden in geval van overtreding. Als het in de omgang met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf misgaat, kunnen de consequenties groot zijn, met potentieel veel schade voor mens en milieu. Dit soort bedrijven noemen we ‘BRZO-bedrijven’, vernoemd naar het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Bedrijven die onder de term ‘BRZO-bedrijven’ vallen zijn bijvoorbeeld grote chemische bedrijven, opslagbedrijven van gevaarlijke stoffen, afvalverwerkers en vuurwerkbedrijven.
Wij doen onderzoek naar milieucriminaliteit en -overtredingen, in het bijzonder onder BRZO-bedrijven en bedrijven die net onder de drempelwaarden voor gevaarlijke stoffen vallen.

Ons onderzoek wordt gepubliceerd in twee delen. Wij publiceren medio dit jaar een onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen, gebaseerd op data over milieu-inspecties en milieuovertredingen. Dit voorliggend rapport is het eerste deel van ons onderzoek en gaat over de datakwaliteit in informatiesystemen over milieucriminaliteit en -overtredingen. Deze kwaliteit schiet tekort. Dat betekent dat
verbetering nodig is om toezicht te kunnen houden en de effectiviteit te kunnen beoordelen en verbeteren.

2. De twee centrale informatiesystemen zijn ontoereikend

De twee informatiesystemen die in gebruik zijn om goed toezicht te houden op milieu-criminaliteit en -overtredingen zijn Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem. De gegevens in deze systemen bevatten veel nuttige informatie. Zo kunnen toezichthouders ermee vaststellen bij welke bedrijven de nalevingsrisico’s het grootst zijn. Ook kunnen zij ermee zien of handhavers optreden volgens de landelijke handhavingstrategie. De waarde van de informatie in de twee systemen zou groter zijn als de gegevens van Inspectieview en Justitieel Documentatiesysteem met elkaar verbonden worden. Vervolgens kan de opbrengst van de aanpak worden vergroot.
De vastgelegde gegevens in beide systemen zijn echter van slechte kwaliteit. Daardoor zijn ze lastig te gebruiken voor bovengenoemde doelen. We achten de kwaliteit van de data in deze systemen ontoereikend. Deze problematiek speelt al jaren, blijkt uit ons onderzoek.

Conclusie en aanbevelingen

De kwaliteit van de gegevens over milieucriminaliteit en -overtredingen door rechtspersonen in de informatiesystemen Inspectieview en het Justitieel Documentatiesysteem is ontoereikend. Als deze kwaliteit wordt verbeterd, bieden de gegevens veel potentieel voor een effectiever toezicht en voor het vaststellen of de aanpak van milieucriminaliteit doeltreffend is. Dat potentieel kan nu echter nauwelijks worden benut. Wij doen daarom aanbevelingen aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

Staatssecretaris van IenW: los knelpunten Inspectieview op

  • de informatie uit Inspectieview bruikbaar te maken voor inzicht in het functioneren van het wettelijk VTH-stelsel, en daarmee de ILT in staat te stellen haar taak als interbestuurlijk toezichthouder beter uit te oefenen;
  • het initiatief te nemen tot wetswijziging, zodanig dat aansluiting op Inspectieview niet een manier, maar de manier wordt om te voldoen aan de wettelijke plicht van toezichthouders om informatie uit te wisselen;
  • de nog niet op Inspectieview aangesloten omgevingsdiensten aan te spreken op hun wettelijke plicht tot informatie delen.

Minister van JenV: los knelpunten JDS op

  • Maak versneld werk van de identificeerbaarheid van rechtspersonen in het JDS door de ketenbrede analyse versneld af te ronden en met oplossingen te komen, voor zowel het departement als Nationale politie, OM en rechterlijke macht.

Zie ook:

Categorieën:VTH-Stelsel milieu

Tagged as:

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s