Inspectieraad oogst begrip maar nog geen besluiten

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK) toont zich ontvankelijk voor de wensen van de Inspectieraad, maar maakt nog geen keuzes. Het volgende kabinet moet beslissen over wettelijke onafhankelijkheid, financiering en governance van rijksinspecties, na de bredere evaluatie van overheidsorganisaties op afstand. “Het spanningsveld waarin de inspecties opereren is niet uniek.”

De staatssecretaris reageert op verzoek van de Tweede Kamer op brieven van de Inspectieraad, waarin de rijksinspecties samenwerken.

Financiering

De Inspectieraad wil dat inspecties meer vrijheid krijgen in de besteding van het budget. Knops gaat in gesprek met ministeries “over de vraag welke onderlinge spelregels zij hanteren rond financieringsvraagstukken, welke dynamiek dat oproept en hoe daar eventueel verbetering in is aan te brengen.”.

Hiërarchie

De staatssecretaris toont begrip voor de bezwaren tegen het agentschapsmodel, waarin de rijksinspectie “opdrachtnemer” is. Hij ziet het risico “dat er een bepaalde hiërarchie wordt gevoeld, die kan leiden tot sturing en gedrag, welke niet passen bij de beoogde eigenstandige rol en positie van rijksinspecties”. Ook op dit punt verwijst hij naar de brede evaluatie. “In de tussentijd ga ik graag in gesprek met de Inspectieraad over hun ideeën voor een nieuw governancemodel. Daarbij betrek ik ook de vakministeries.”

Niet uniek

Knops spreekt zich nog niet uit over het idee van een Wet op de rijksinspecties. Wel zegt hij dat “ook de meer algemene overwegingen van de Raad van State over het wel of niet wettelijk waarborgen van onafhankelijkheid een plek moeten krijgen.

“Het afwegingskader zou naar mijn mening opgebouwd moeten worden vanuit de helicopterview over het totale stelsel van organisaties op afstand. Het spanningsveld waarin de inspecties opereren is immers niet uniek; andere organisaties, die taken uitvoeren op afstand van een minister, werken in een vergelijkbare context.De brede evaluatie onderzoekt juist hoe de relatie tussen minister en de verschillende organisaties op afstand nu is vormgegeven, welke lessen daaruit geleerd kunnen worden en welke wensen en verwachtingen er zijn voor de toekomst. Met deze bouwstenen kan een nieuw kabinet de politieke afwegingen maken die nodig zijn om de toekomstige vormgeving van het stelsel van kaders voor organisaties op afstand te bepalen.”

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s