“Onafhankelijkheid uitgangspunt bij Inspectie belastingen, toeslagen en douane”

Het borgen van de onafhankelijkheid zal uitgangspunt zijn bij alle keuzes bij de oprichting van de nieuwe inspectie voor belastingen, toeslagen en douane (IBTD). Dit schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe dienst in het najaar van 2021 wordt opgericht. Tevens maken zij bekend dat er op korte termijn een kwartiermaker benoemd zal worden en welke opdracht deze krijgt.

“De externe toezichthouder kan als tegenkracht structurele en incidentele problemen in de kwaliteit en rechtsstatelijkheid van de dienstverlening van de drie diensten signaleren, onderzoeken en agenderen en zal dit doen vanuit het perspectief van burgers en bedrijven.”

In de brief wordt veel aandacht aan de onafhankelijkheid van deze dienst besteed. De nieuwe dienst zal een rijksinspectie worden waarop de Aanwijzing rijksinspecties van toepassing zal zijn. De Inspecteur-Generaal zal deel gaan uitmaken van de inspectieraad. Hij/zij zal echter geen lid zijn van de Bestuursraad van het ministerie van Financiën:

“Onder meer omdat deze inspectie, anders dan veel andere inspecties, toezicht houdt op de “eigen” diensten, vinden wij het extra van belang dat alle schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden. Om de schijn van belangenverstrengeling op voorhand te voorkomen is er in dit geval voor gekozen om de Inspecteur-Generaal geen deel uit te laten maken van de bestuursraad van het ministerie van Financiën en de inspectie (in definitieve vorm) niet te huisvesten in de gebouwen van het ministerie van Financiën.”

De inspectie mag volgens de bewindslieden zelf zijn keuzes bepalen. In hoeverre dat in lijn is met de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, waarin wordt bepaald dat de minister het budget en het jaarplan en het jaarverslag vaststelt, blijft onbesproken.

De kwartiermaker zal onder meer voorstellen op tafel moeten leggen over de relatie tussen de inspectie en de Tweede Kamer. Ook aan informatievoorziening en -huishouding van de diensten zal hij of zij veel aandacht moeten schenken. De staatssecretarissen gaan uit van een omvang van ca 15 fte voor de nieuwe inspectie, maar dat kan t.z.t. worden aangepast indien daartoe aanleiding zou bestaan.

Tot slot zullen mensen met klachten over de belastingen, toeslagen of douane zich direct kunnen wenden tot de Nationale ombudsman danwel een speciale ombudsman. De Nationale ombudsman zal hiertoe een voorstel op tafel leggen.

(RV)

Categorieën:Geen categorie

1 reply

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s