ACM vraagt andere vorm van financiering

De Autoriteit Consument en Markt wil anders gefinancierd worden. Dit schrijft de toezichthouder in haar reactie op de evaluatie, waarin zij een overwegend goed rapport krijgt. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) wijst in de kabinetsreactie op de mogelijkheden binnen de huidige financieringsstructuur.

Volgens de evaluatie (pdf) beperkt de huidige financieringsconstructie de mogelijkheden voor meerjarige investeringen. ACM-voorzitter Martijn Snoep (foto) schrijft daarover:

De ACM zou graag overgaan op een financieringsstructuur die past bij een onafhankelijke toekomstbestendige toezichthouder. Een systematiek gebaseerd op een meerjarige lumpsumfinanciering stelt de ACM beter in staat om langjarige investeringen te doen, bijvoorbeeld om een meerjarige informatiestrategie te kunnen uitvoeren om de ICT-infrastructuur eigentijds te houden, om te investeren in datagedreven werk en in het toezicht op algoritmes. Financiële voorspelbaarheid op langere termijn maakt de ACM als toezichthouder toekomstbestendig.”

Ook binnen de huidige financieringsstructuur bestaat ruimte voor meerjaren- en planningsgesprekken, reageert staatssecretaris Keijzer.

“Ik zie mogelijkheden voor het verder professionaliseren van de sturingsrelatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met de ACM. Daar is professionele interne sturing bij de ACM randvoorwaardelijk voor, net als inzet vanuit EZK in haar rollen als eigenaar en beleidsverantwoordelijke.

De staatssecretaris schrijft dat “extra openheid over de globale inzet van middelen kan bijdragen aan het integraal en op langere termijn bekijken wat de ACM voor haar taakuitvoering en bedrijfsvoering nodig heeft.”

Evaluatie

In opdracht van het ministerie EZK heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een periodieke evaluatie van de Autoriteit Consument en Markt uitgevoerd, zoals bepaald in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. ACM is getoetst op doeltreffendheid, doelmatigheid en toekomstbestendigheid en op basis van de principes van goed toezicht uit de Kaderstellende Visie op Toezicht: professioneel, transparant, onafhankelijk, slagvaardig, selectief en samenwerkend. AEF heeft daaraan twee principes (op basis van het advies van de WRR uit 2013) toegevoegd: missiegedreven en reflectief. De onderzoeksperiode betrof april 2015 t/m maart 2020.

Het algemene beeld dat AEF schetst ziet er als volgt uit:

 • De ACM opereert in een complex en dynamisch speelveld;
 • In deze context heeft de ACM afgelopen evaluatieperiode belangrijke successen gekend;
 • De ACM heeft hiermee een significante bijdrage geleverd aan goed functionerende markten, ordentelijke marktprocessen en het beschermen van consumenten.

Doeltreffendheid

 • De ACM handelt vanuit een heldere en gedragen missie en toezichtstijl;
 • De ACM zet haar instrumentarium overwegend doeltreffend in, waarbij ze pas recent is gaan sturen op de afschrikwekkende werking;
 • De ACM is kwetsbaar als het gaat om de beelden over haar resultaten bij de rechter.

Doelmatigheid

 • Ons beeld is dat de ACM haar taken over het algemeen doelmatig heeft uitgevoerd;
 • Ondanks inspanningen van de ACM zijn administratieve lasten en niet-wettelijke doorlooptijden gelijk gebleven.

Toekomstbestendigheid

 • De ACM gaat proactief en steeds beter om met maatschappelijke ontwikkelingen
 • De ACM bereidt haar bedrijfsvoering actief en bewust voor op de toekomst

De aanbevelingen van AEF luiden als volgt:

 • Blijf binnen het wettelijk kader oog houden voor publieke belangen;
 • Communiceer duidelijk over gemaakte keuzes en verschillende rollen;
 • Breng output en outcome van het toezicht beter in beeld;
 • Werk verder aan reflectie en het zelflerend vermogen van de organisatie;
 • Kijk met bedrijven hoe doelmatigheid van toezicht verder kan worden versterkt;
 • Stel een integrale langetermijnplanning op.

Blij

Staatssecretaris en toezichthouder tonen zich tevreden over de uitkomsten van de evaluatie. De ACM geeft aan de aanbevelingen te zullen uitvoeren. Keijzer:

“Ik ben blij dat deze evaluatie uitwijst dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een toezichthouder is die dit doeltreffend, doelmatig en op een toekomstbestendige manier doet. Ik heb er vertrouwen in dat de ACM voortvarend aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het rapport om haar rol als toezichthouder verder te professionaliseren. Daarnaast blijf ik graag met de ACM in gesprek over de wijze waarop het kabinet haar hierbij kan ondersteunen.”

(RV)

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s