Provincies krijgen opnieuw draai om hun oren

Na het verschijnen van het harde rapport van de commissie-Van Aartsen over het interbestuurlijk (milieu)toezicht (IBT), krijgen de provincies opnieuw zware kritiek. Ditmaal in het rapport ‘Een lappendeken. Zicht op toezicht door provincies’ van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De inspectie heeft het IBT van de provincies doorgelicht in het domein erfgoed (monumenten en archeologie). 

De constateringen van de inspectie zijn niet mals. Provincies besteden aan het IBT op monumenten en archeologie gemiddeld 2 tot 3 uur per week, voeren nooit reality-checks of audits uit en zijn niet transparant. Twee van de provincies houden zelfs helemaal geen toezicht, ondanks de afspraken daartoe. Voor burgers is in vrijwel alle provincies onduidelijk waar zij signalen kwijt kunnen.

De professionalisering van het IBT staat nog in de startblokken. Er is geen landelijke lijn, er is geen samenwerking tussen provincies, gegevens zijn onvergelijkbaar en men werkt verkokerd. Het informatieportaal op waarstaatjegemeente.nl is niet van de grond gekomen. De provincies hebben geen afspraken met het ministerie van SZW gemaakt over levering van data. Er is geen (landelijk) beeld te maken over trends en risico’s op dit onderwerp. 

Acht jaar geleden, in 2012, is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) in werking getreden. In die wet is een en ander met betrekking tot interbestuurlijk toezicht geregeld. Uit een evaluatie van het interbestuurlijke toezicht in 2017 bleek dat er verbeteringen nodig waren. De evaluatie leidde tot een ‘Agenda toekomst van het interbestuurlijk toezicht‘. Deze agenda kent vijf actielijnen:

  • Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht,
  • Beter voeren dialoog,
  • Beter leren via toezicht,
  • Uniformeren uitvoering toezicht en
  • Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s

De inspectie concludeert dat de ambities in deze agenda (nog) niet zijn gerealiseerd.

De minister van OCW is naar aanleiding van het rapport van de inspectie, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken, in overleg getreden met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Een van de uitkomsten is dat op korte termijn een werkgroep gaat starten gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk toezichtkader erfgoed. Ook zal dit rapport betrokken worden bij de beleidsdoorlichting erfgoed en de evaluatie van de Erfgoedwet.

Belangrijkste bevindingen per provincie anno 2020:

LimburgNauwelijks toezicht, niet op archeologie. Provincie vindt dat ze het goed doet maar kan dat niet aantonen. Geen meldpunt. 
Noord-BrabantReactief toezicht en jaarlijkse rapportages van gemeenten. Geen meldpunt voor monumenten, wel voor archeologie.
ZeelandSommige zaken onduidelijk, maar wel enige activiteit, vooral inzake archeologie. Geen meldpunt.
Zuid-HollandGeeft beperkt invulling aan IBT, weet niet of dat voldoende is. Geen meldpunt maar wel bereikbaar.
Noord-HollandGeen systematisch IBT, geen fte’s. Wel meldpunt en reacties op signalen.
UtrechtRedelijke uitvoering van de taken, geen meldpunt.
GelderlandGeen IBT ingericht, wel marginale toetsing gemeenten. Provincie meent voldoende zicht te hebben. Geen meldpunt.
FlevolandWel toezicht maar niet systematisch. Gebruikt als enige provincie de Inspectiemonitor. Vindt zelf niet voldoende zicht te hebben. Geen meldpunt.
OverijsselUitgebreid IBT. Provincie is tevreden. Geen meldpunt.
DrentheUitgebreid IBT. Heeft naar eigen mening onvoldoende zicht. Geen meldpunt.
FrieslandMarginale toetsing. Werkt aan verbetering, ook wegens onvoldoende zicht. Geen meldpunt
GroningenNiet uitgebreid, maar wel vrij breed. Risicoanalyse aanwezig. Stappen gemaakt in 2019. Geen meldpunt.

(RV)

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s