Regel erin, regel eruit? Volgend kabinet beslist

Het demissionaire kabinet spreekt zich niet meer uit over de vraag of Nederland in het regeldrukbeleid het principe van One In One Out moet toepassen. Een rapport met voor- en nadelen van de OIOO-systematiek ligt op de formatietafel.

De systematiek houdt in dat een wet moet worden afgeschaft om een nieuwe in te voeren. “Dit wordt in letterlijke zin echter nooit zo toegepast.”, schrijft staatssecretaris Keijzer (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer:

In de praktijk houdt de one in, one out systematiek in dat wanneer nieuwe regelgeving leidt tot een stijging van regeldrukkosten, bestaande regelgeving wordt ingetrokken of herzien om die kostenstijging te compenseren. Daarmee is deze systematiek geen nieuwe aanpak, maar in feite een minder vergaande variant dan de kwantitatieve aanpakken die door voorgaande kabinetten in het verleden zijn gehanteerd.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris de voor- en nadelen op een rij laten zetten:

De belangrijkste voordelen zijn: (1) de heldere systematiek die goed communiceerbaar is, (2) het disciplinerend effect en bewustwording bij departementen en (3) de bruikbaarheid als instrument om regeldrukkosten op beleidsterreinen te beperken.

De voornaamste nadelen die kunnen worden geïdentificeerd zijn: (1) de OIOO- systematiek leidt voor ondernemers niet tot een merkbare vermindering van de regeldruk (2) de systematiek vergroot de bureaucratie en complexiteit van het wetgevingsproces.

Laaghangend fruit

De staatssecretaris maakt geen keuze, maar ontleent uit onderzoeken van OESO en KPMG de “belangrijke voorwaarde dat er sprake moet zijn van voldoende ruimte (‘laaghangend fruit’) om snel (grote) regeldrukreducties in bestaande wetgeving te kunnen realiseren.” Het wordt steeds lastiger om nieuwe maatregelen te vinden, zonder afbreuk te doen aan de borging van publieke belangen.

Herkennen

De OIOO-systematiek brengt mee dat een verzwaring van de regeldruk in de ene sector leidt tot een beperkte verlichting in een andere.

“Hoewel daarmee op een macroniveau weliswaar sprake is van een compensatie van regeldrukkosten, zullen ondernemers in de getroffen sector nog steeds een toename ervaren. Het probleem waar voorgaande kabinetten telkens tegenaan liepen bij het hanteren van uiteenlopende kwantitatieve doelstellingen – namelijk ondernemers die zeiden zich nauwelijks te herkennen in de cijfers omdat de behaalde reducties niet als merkbaar werden ervaren – wordt met de OIOO-systematiek dus niet opgelost.”

Wenselijk

Keijzer wijst er ook op “dat niet alle regeldruk onnodig is, ondernemers er niet in gelijke mate er last van hoeven te hebben, soms zelfs wenselijk is en in sommige gevallen van een dusdanige omvang, dat compensatie zeer lastig is.

“Uit onderzoek blijkt dat ondernemers zich niet herkennen in cijfers over de ontwikkeling van de regeldrukkosten in Nederland en dat de hoogte van de regeldrukkosten niet zoveel zegt over de ervaren regeldruk voor een individuele ondernemer. Niet zozeer de kosten, als wel de werkbaarheid en de begrijpelijkheid van regelgeving vormen het grootste probleem.”

In Nederland is de kwantitatieve aanpak van regeldrukkosten losgelaten, maar worden deze bij nieuwe wet- en regelgeving wel gekwantificeerd. “Door toetsing door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) wordt geborgd dat onnodige regeldruk zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat departementen verplichtingen in wetgeving zo lastenluw mogelijk vormgeven.”

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s