Month: mei 2021

Beleidsonderzoek: nieuwe regels voor inspectie-agentschappen

Er moeten andere regels komen voor inspecties die zijn georganiseerd als agentschappen. Dit staat in het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) over agentschappen. In Nederland geldt de Regeling agentschappen voor uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en DUO, maar ook voor de NVWA, ILT, Nederlandse Emissieautoriteit en het Agentschap Telecom. Deze constructie stuit op weerstand […]

Ook beslisnota’s van inspecties worden openbaar

Als een inspectie een beslisnota maakt voor een bewindspersoon, wordt deze vanaf 1 juli openbaar gemaakt. Dit blijkt uit de voorgestelde Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s, die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.  De nieuwe beleidslijn volgt uit de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. Het kabinet […]