Month: september 2021

Rapport Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Publicatiedatum: 7 september 2021Opdrachtgever: Ministerie I&WAuteurs: KokxDeVoogd; Dr. H.C. Borgers en Mr. A. de Boer95 pagina’s Dit onderzoek gaat over de juridische uitwerking van negen aanbevelingen uit het advies Om de leefomgeving, dat in maart 2021 is afgegeven door de Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (cie van Aartsen). We zijn […]

Rapport Omgevingsdiensten in beeld

Publicatiedatum 1-9-2021Auteurs TwijnstraGudde en SPPS Consultantsaantal pagina’s: 60 Sinds 2013 worden in opdracht van gemeenten en provincies de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) voor bedrijven landsdekkend door 29 regionaal werkende omgevingsdiensten uitgevoerd.Het ministerie van IenW voert vanaf 2015 bij deze omgevingsdiensten tweejaarlijks een onderzoek uit […]