Rapport Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Publicatiedatum: 7 september 2021
Opdrachtgever: Ministerie I&W
Auteurs: KokxDeVoogd; Dr. H.C. Borgers en Mr. A. de Boer
95 pagina’s

Dit onderzoek gaat over de juridische uitwerking van negen aanbevelingen uit het advies Om de leefomgeving, dat in maart 2021 is afgegeven door de Adviescommissie vergunningverlening, toezicht en handhaving (cie van Aartsen). We zijn bij onze beantwoording uitgegaan van de regels in de Omgevingswet. Ons onderzoek laat zien dat er verschillende juridische mogelijkheden zijn om de aanbevelingen van de Adviescommissie VTH uit te werken.

Aanbeveling A. Ondergrens omvang omgevingsdienst
Optie 1. Laten vervallen van de aanwijzing van kringen van gemeenten die afwijken van de geografische congruentie met de veiligheidsregio.
Optie 2. Aanpassing Omgevingswet: schrappen van de mogelijkheid van gemeentelijke kringen.

Aanbeveling B. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen
Optie 1. Via een beschikking van het bestuur van de omgevingsdienst per gemeente en provincie.
Optie 2. Via een regionale kwaliteitsverordening.
Optie 3. Via rechtstreeks werkende regels in een AMvB.

Aanbeveling D. Uniform regionaal basistakenpakket
Optie 1. Schorsing en vernietiging.
Optie 2. Indeplaatsstelling.
Optie 3. Instructie.

Aanbeveling E. Landelijke normfinanciering
Optie 1. Normfinanciering o.b.v. basistakenpakket of uitvoeringsprogramma.
Optie 2. Financiering o.b.v. kwaliteitsverordening.

Aanbeveling F. Informatie-verplichtingen
Knelpunt 1. Verplicht gebruik Inspectieview Milieu.
Knelpunt 2. Borging van de informatiehuishouding.
Knelpunt 3. Uitbreiding van het aantal overheden dat Inspectieview Milieu moet gebruiken.
Knelpunt 4. Versterking van de kennisinstituten Brzo+ en Omgevingsdienst NL.

Aanbeveling G. Eén regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid en één regionaal uitvoeringsprogramma
Verbeterpunt 1. Verduidelijken dat het om regionale strategieën en uitvoering gaat.
Verbeterpunt 2. Inrichten van een regionaal besluitvormingsproces.

Aanbeveling H. Mandaat directeur OD
Optie 1. Mandaat.
Optie 2. Delegatie.

Aanbeveling I. Inrichten Rijkstoezicht
Optie 1. In het huidige gemandateerde stelsel de Gemeentewet aanpassen, in de bijlage, om rechtstreeks rijkstoezicht mogelijk te maken.
Optie 2. Bij overdracht van bevoegdheden op grond van de Omgevingswet is geen wijziging van de gemeentewet noodzakelijk.

Aanbeveling J. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdienst over omgevingsplannen
Optie 1. Verplicht stellen van het vragen van advies aan de omgevingsdienst, door de gemeente, over de milieuregels in het ontwerpbesluit tot vaststelling of wijziging van (onderdelen van) dat plan.
Optie 2. Bepalen dat het kan gaan om inhoudelijk advies en om een uitvoeringstoets.

Zie ook:

Categorieën:VTH-Stelsel milieu

Tagged as:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s