Position paper VNG: Toekomstig stelsel van de vergunningverlening, toezicht en handhaving

Reactie VNG op rapport van de Cie van Aartsen
Datum: september 2021
3 pagina’s

In maart 2021 is het rapport “Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” van de commissie Van Aartsen uitgebracht. Dit position paper is de VNG reactie op het rapport.

De VNG onderstreept nadrukkelijk het belang van een gezonde en veilige leefomgeving. De burger staat daarbij centraal. Een goede en kwalitatief hoogwaardige uitvoering en een stevig vergunningverlening, toezicht en handhavingsstelsel (VTH) zijn cruciaal. De vorming van de omgevingsdiensten heeft geleid tot de bundeling van kennis en kunde en verbetering van samenwerking in de regio. De Omgevingswet geeft deze doorontwikkeling een extra impuls. Het rapport en de vele maatschappelijke opgaven en transities in het fysieke domein tonen de noodzaak voor doorontwikkeling.

Een aantal knelpunten uit het rapport wordt erkend, maar wij herkennen ons grotendeels niet in de analyse en wij zien de aangedragen oplossingen niet als de oplossingen om het stelsel te verbeteren. Wij zijn positief over de adviezen die richten op het verbeteren van de kwaliteit van uitvoering, zoals de kennis- en ICT-infrastructuur (advies F) alsook extra inzet op milieucriminaliteit (advies C). Echter, wij zien ook dat de adviezen gericht op de vorm (advies A, D, E, H en J) de knelpunten niet oplost, maar vergroot;

  • de democratische legitimatie en de positie van raadsleden wordt verzwakt door het verder op afstand plaatsen van de omgevingsdiensten;
  • het op afstand plaatsen hindert ook de integraliteit van de lokale afweging op de ruimtelijke ordening en leefomgeving;
  • de samenwerking in de regio komt onder druk te staan.

VTH is één van de instrumenten om invulling te geven aan een gezonde en veilige leefomgeving. Onder de Omgevingswet is het des te belangrijker om het VTH-stelsel vanuit het bredere, integrale perspectief en nabijheid in te zetten. De aanbevelingen zijn dan ook strijdig met deze principes van de Omgevingswet.

VNG verzoek
De adviezen raken gemeenten direct. Wij verzoeken u de staatssecretaris onze punten mee te nemen bij de uitwerking van het rapport en de VNG aan de voorkant te betrekken. Veel regio’s zijn bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Pak dat momentum om het stelsel door te ontwikkelen en te verbeteren. De VNG wil zich met gemeenten inzetten voor een gezamenlijk systematische verbetertraject welke toekomstgericht is, namelijk op de komst van de Omgevingswet. Belangrijke speerpunten zijn het op orde krijgen van de kennisen informatievoorziening en een verstevigde samenwerking in de regio en tussen de landelijke en decentrale overheden.

Zie ook:

Categorieën:VTH-Stelsel milieu

Tagged as:

1 reply

  1. Precies de tegenbeweging waar Van Aartsen, blijkens zijn praatje gisteren op de VIDE bijeenkomst, beducht voor is…

    De essentie hier is toch waar hier het primaat moet liggen, bij de lokale politiek of bij het toezicht. Het is niet voor niets dat op landelijk niveau het toezicht op afstand wordt geplaatst van de politiek – en op lokaal niveau is de gevoeligheid van de politiek voor de belangen van het onder toezicht staande bedrijfsleven zo mogelijk nog groter (dus nog belangrijker om e.e.a. op afstand te zetten).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s