Impulsprogramma VTH 2030 van Omgevingsdienst NL

Publicatiedatum: 4-10-2021
Auteur: OD NL
Brief aan de staatssecretaris
10 pagina’s

De vereniging van omgevingsdiensten, Omgevingsdienst NL, ervaart, mede naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Commissie van Aartsen (Om de leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur) urgentie tot het verbeteren van de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht, en de handhaving (vth-taken). Om die reden is begin 2021 gestart met het verder professionaliseren van de vereniging, met name inzake de gezamenlijke kennis en expertise van de diensten. Maar een omgevingsdienstoverschrijdende inzet is vereist die verder gaat dan de financiële ruimte die gemeenten en provincies via de omgevingsdiensten kunnen bieden. Bovenop de € 570 miljoen die zij in het stelsel investeren, is een gezamenlijke inzet van alle partners nodig om de landelijke verbeteropgaven nu mogelijk te maken.

Om deze gezamenlijke inzet te concretiseren doet OD NL – op verzoek van het ministerie van I&W – een eerste aanzet voor een Impulsprogramma VTH-stelsel 2030, inclusief een financiële raming. De verdere invulling en uitvoering van het impulsprogramma zal gefaseerd en in goed overleg met de partners opgepakt moeten gaan worden.

In dit programma ligt de focus op de bijdrage die de gezamenlijke diensten via Omgevingsdienst NL willen bieden. Dit kan echter niet los worden gezien van de bredere, gezamenlijke opgave voor het gehele VTH-stelsel. Om die reden bevat het programma ook hiervoor voorstellen en ramingen met specifieke aandacht voor de risicobedrijven Brzo en Brzo+.

OD NL pleit voor een meerjarenprogramma (tot 2030) waarin gewerkt wordt naar:

 • een gezamenlijke visie op het VTH-instrumentarium, onder andere wat betreft digitalisering en nieuwe inspectie- en nalevingsinstrumenten,
 • een landelijk informatiebeeld voor de VTH-uitvoering t.b.v. data-analyse, data-uitwisseling en rapportage;
 • een uniforme aanpak van risicoanalyses, budgettering en data-gestuurde programmering;
 • de landelijke uitrol van digitale vergunningen;
 • versterking van de landelijke aanpak van ketentoezicht en milieucriminaliteit;
 • versterking van expertise op het gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen, gezondheid, circulaire economie, energietransitie, etc.

Voor het impulsprogramma tot 2030 zal naar schatting 10 à 20 miljoen per jaar vereist zijn. Hierbij moet met name rekening worden gehouden met de forse financiële inzet die nodig is voor de doorontwikkeling van de ICT-inzet voor toezicht en handhaving (doorontwikkeling GIR, inspectieview, etc.) en de landelijke uitrol en implementatie van digitale vergunningen.

OD Nl stelt 5 programma-onderdelen voor:

 1. Programmaonderdeel kennis, expertise en opleiding
  – Kennis en expertisecentrum (kennis- en expertise makelaar)
  – Omgevingsdienst NL Academie
  – Deskundigheid
  Benodigde financiën: €1,5 milj/jaar
 2. Programmaonderdeel verbetering kwaliteit VTH
  – Collegiale toetsing en visitatie
  – Landelijke standaarden
  Benodigde financiën: €0,55 milj/jaar, €0,55 milj eenmalig
 3. Programmaonderdeel data en informatie-uitwisseling en ICT-structuur
  – Kwalitatief goede data
  – BRZO-bedrijven
  Benodigde financiën: €1,2 milj/jaar, €5 milj eenmalig
 4. Programmaonderdeel strafrechtelijke aanpak
  Benodigde financiën: €0,25 milj/jaar
 5. Programmaonderdeel ondersteuning programma’s en informatieverzoeken
  Benodigde financiën: €0,5 milj/jaar

Totale kosten: €4.050.000/jaar en €5.550.000 (eenmalig).

Zie ook:

Categorieën:VTH-Stelsel milieu

Tagged as:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s